tailieunhanh - DỰ ĐOÁN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI

Chính sách ngoại hối đã được hoàn thiện căn bản phù hợp với hướng phát triển kinh tế thị trường mở. Nhân tố thị trường ngày càng trở nên quyết định hơn trong việc xác định tỷ giá hối đoái. Thị trường ngoại hối đã chủ động và vững hơn trước những biến động tâm lý. | LỚP CT36A: Đỗ Thị Thu Thảo Nguyễn Ngọc Trang Nguyễn Thanh Huyền Bùi Trà My K35 THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI Phan cong cong viec Đỗ Thị Thu Thảo: tìm tài liệu phần "Diễn biến và đánh giá thị trường ngoại hối trong những năm gần đây", làm slide và thuyết trình mục 1 trong slide. Nguyễn Ngọc Trang: tìm tài liệu phần "Đánh giá thị trường ngoại hối" và "Giải pháp hoàn thiện thị trường trong giai đoạn tới". Nguyễn Thanh Huyền: tìm tài liệu "Giải pháp hoàn thiện thị trường trong giai đoạn tới". Bùi Trà My CT35A: thuyết trình mục 2 trong slide. Thị trường ngoại hối Việt Nam trong những năm gần đây: Diễn biến. Đánh giá: Đạt được. Hạn chế. 2. Xu thế và giải pháp hoàn thiện thị trường ngoại hối Việt Nam trong tương lai: Xu thế. Giải pháp hoàn thiện. NỘI DUNG CHÍNH 1. Thị trường ngoại hối VN trong những năm gần đây Năm 2009, tỷ giá USD/VND tiếp tục tăng trong 4 tháng đầu năm. Tháng 1/2010, giảm nhẹ và tiếp tục dao động quanh mức đồng/USD. Cuối năm 2010, rơi vào . | LỚP CT36A: Đỗ Thị Thu Thảo Nguyễn Ngọc Trang Nguyễn Thanh Huyền Bùi Trà My K35 THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI Phan cong cong viec Đỗ Thị Thu Thảo: tìm tài liệu phần "Diễn biến và đánh giá thị trường ngoại hối trong những năm gần đây", làm slide và thuyết trình mục 1 trong slide. Nguyễn Ngọc Trang: tìm tài liệu phần "Đánh giá thị trường ngoại hối" và "Giải pháp hoàn thiện thị trường trong giai đoạn tới". Nguyễn Thanh Huyền: tìm tài liệu "Giải pháp hoàn thiện thị trường trong giai đoạn tới". Bùi Trà My CT35A: thuyết trình mục 2 trong slide. Thị trường ngoại hối Việt Nam trong những năm gần đây: Diễn biến. Đánh giá: Đạt được. Hạn chế. 2. Xu thế và giải pháp hoàn thiện thị trường ngoại hối Việt Nam trong tương lai: Xu thế. Giải pháp hoàn thiện. NỘI DUNG CHÍNH 1. Thị trường ngoại hối VN trong những năm gần đây Năm 2009, tỷ giá USD/VND tiếp tục tăng trong 4 tháng đầu năm. Tháng 1/2010, giảm nhẹ và tiếp tục dao động quanh mức đồng/USD. Cuối năm 2010, rơi vào tình trạng căng thẳng khi cầu tăng, cung lại khan hiếm giá USD/VND tăng mạnh. 6 tháng đầu năm 2011, thị trường ngoại tệ duy trì được sự ổn định, tỷ giá giao dịch dần hạ xuống. a. Diễn biến b. Đánh giá Chính sách ngoại hối đã được hoàn thiện căn bản phù hợp với hướng phát triển kinh tế thị trường mở. Nhân tố thị trường ngày càng trở nên quyết định hơn trong việc xác định tỷ giá hối đoái. Thị trường ngoại hối đã chủ động và vững hơn trước những biến động tâm lý. Thị trường ngoại hối hoạt động hiệu quả hơn trước. Bước đầu đã đưa ra một số giao dịch kinh doanh ngoại hối vào cuộc sống như giao ngay, kè hạn, hoán đổi và quyền chọn. Đạt được ii. Hạn chế Khan hiếm ngoại tệ do tỷ giá không hấp dẫn người bán. Chưa có giám đốc tài chính như thông lệ quốc tế Chưa dự báo và đánh giá được biến động của thị trường. Mức phí giao dịch cho các nghiệp vụ quyền chọn và kỳ hạn còn cao. Công tác tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị của các ngân hàng thương mại chưa tốt. ii. Hạn chế Tính ổn định của VND chưa

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.