tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Thú y: Nghiên cứu bệnh đầu đen do đơn bào Histomonas meleagridis gây ra ở gà nuôi tại tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và biện pháp phòng trị bệnh

Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Định danh được loài đơn bào gây bệnh đầu đen ở gà Việt Nam; xác định được đặc điểm dịch tễ bệnh đầu đen ở gà; xác định được đặc điểm bệnh lý, lâm sàng của gà mắc bệnh đầu đen; tìm ra phác đồ điều trị hiệu quả và đề xuất biện pháp phòng trị bệnh đầu đen cho gà. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN -------x_ ----- TRƯƠNG THỊ TÍNH NGHIÊN CỨU BỆNH ĐẦU ĐEN DO ĐƠN BÀO HISTOMONASMELEAGRIDIS GÂY RA Ở GÀ TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN BẮC GIANG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ BỆNH LUẬN ÁN TIẾN SĨ THÚ Y THÁI NGUYÊN - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN -------x_ ------ TRƯƠNG THỊ TÍNH NGHIÊN CỨU BỆNH ĐẦU ĐEN DO ĐƠN BÀO HISTOMONASMELEAGRIDIS GÂY RA Ở GÀ TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN BẮC GIANG VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỊ BỆNH Chuyên ngành Ký sinh trùng và Vi sinh vật học Thú y Mã số LUẬN ÁN TIẾN SĨ THÚ Y Người hướng dẫn khoa học 1. GS. TS. Nguyễn Thị Kim Lan 2. PGS. TS. Lê Văn Năm THÁI NGUYÊN - 2016 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận án này là hoàn toàn trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Mọi thông tin trích dẫn trong luận án đều được chỉ rõ nguồn gốc. TÁC GIẢ Trương Thị .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.