tailieunhanh - Bài giảng Luyện tập Toán

Mời các thầy cô giáo tham khảo cách thiết kế một bài giảng bằng phần mềm Powerpoint sinh động và các em học sinh tham khảo những kiến thức về các phép Toán ở trình độ Tiểu học thông qua Bài giảng Luyện tập Toán sau đây. | CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ HÔM NAY Thứ hai ngày 6 tháng 10 năm 2014 921 + 898 + 2079 = (921 + 2079) + 898 = 3000 + 898 = 3898 Toán Bài 1: Đặt tính rồi tính tổng b) 26387 + 14075 + 9210 26387 14075 9210 + 49672 b) 54293 + 61934 + 7652 + 54293 61934 7652 123879 Thứ hai ngày 6 tháng 10 năm 2014 Luyện tập Toán Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất a) 96 + 78 + 4 67 + 21 + 79 b) 789 + 285 + 15 448 + 594 + 52 Thứ hai ngày 6 tháng 10 năm 2014 Luyện tập Toán a) 96 + 78 + 4 = ( 96 + 4) + 78 100 + 78 = 178 = = 67 + 21 + 79 67 + ( 21 + 79 ) 67 + 100 167 = = Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất Thứ hai ngày 6 tháng 10 năm 2014 Luyện tập Toán b) 789 + 285 + 15 = 789 + (285 + 15) 789 + 300 = 1089 = = 448 + 594 + 52 (448 + 52) + 594 500 + 594 1094 = = Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất Thứ hai ngày 6 tháng 10 năm 2014 Luyện tập Toán Bài 4: Một xã có 5256 người. Sau một năm số dân tăng thêm 79 người. Sau một năm nữa số dân lại tăng thêm 71 người. Hỏi: a) Sau hai năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người? b) Sau hai năm số dân của xã đó có bao nhiêu người? Thứ hai ngày 6 tháng 10 năm 2014 Luyện tập Toán Bài 4: Tóm tắt: Có : 5256 người Sau một năm tăng thêm : 79 người Sau một năm nữa tăng thêm : 71 người a) Sau hai năm số dân tăng thêm: người? Thứ hai ngày 6 tháng 10 năm 2014 Luyện tập Toán Thứ hai ngày 6 tháng 10 năm 2014 Luyện tập Bài 4: Bài giải a) Sau hai năm số dân của xã đó tăng tăng thêm là: Toán 79 + 71 = 150 ( người) Đáp số: 150 người Thứ hai ngày 6 tháng 10 năm 2014 Toán CHÚC QUÝ THẦY CÔ NHIỀU SỨC KHỎE CHÚC CÁC EM HỌC GIỎI, CHĂM NGOAN Thứ hai ngày 6 tháng 10 năm 2014 Luyện tập Toán Bài 3: Tìm x a) x - 306 = 504 b) x + 254 = . | CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ HÔM NAY Thứ hai ngày 6 tháng 10 năm 2014 921 + 898 + 2079 = (921 + 2079) + 898 = 3000 + 898 = 3898 Toán Bài 1: Đặt tính rồi tính tổng b) 26387 + 14075 + 9210 26387 14075 9210 + 49672 b) 54293 + 61934 + 7652 + 54293 61934 7652 123879 Thứ hai ngày 6 tháng 10 năm 2014 Luyện tập Toán Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất a) 96 + 78 + 4 67 + 21 + 79 b) 789 + 285 + 15 448 + 594 + 52 Thứ hai ngày 6 tháng 10 năm 2014 Luyện tập Toán a) 96 + 78 + 4 = ( 96 + 4) + 78 100 + 78 = 178 = = 67 + 21 + 79 67 + ( 21 + 79 ) 67 + 100 167 = = Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất Thứ hai ngày 6 tháng 10 năm 2014 Luyện tập Toán b) 789 + 285 + 15 = 789 + (285 + 15) 789 + 300 = 1089 = = 448 + 594 + 52 (448 + 52) + 594 500 + 594 1094 = = Bài 2: Tính bằng cách thuận tiện nhất Thứ hai ngày 6 tháng 10 năm 2014 Luyện tập Toán Bài 4: Một xã có 5256 người. Sau một năm số dân tăng thêm 79 người. Sau một năm nữa số dân lại tăng thêm 71 người. Hỏi: a) Sau hai năm số dân của .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
22    74    0    21-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.