tailieunhanh - Đề thi thử ĐH lần 1 Toán khối A (2013-2014) – THPT Nghi Sơn (Kèm Đ.án)

đề thi thử Đại học môn Toán khối A năm 2013 - 2014 của sở GD&ĐT Thanh Hóa trường THPT Nghi Sơn,với đề thi này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá được năng lực của mình. Chúc các bạn thành công trong kỳ thi sắp tới. | - Toán học Việt Nam SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THANH HÓA ĐỀ THI THỬ ĐH LẦN I NĂM HỌC 2013 - 2014 TRƯỜNG THPT NGHI SƠN Môn TOÁN Khối A Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian phát đề PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 7 0 điểm Câu I 2 0 điểm Cho hàm số y X3 - 3mxx 3 m2 -1 x - m3 m 1 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị khi m 0 . 2. Chứng minh rằng hàm số 1 luôn có cự đại cực tiểu với mọi m để các điểm cự trị của hàm số 1 cùng với điểm I 1 1 tạo thành một tam giác có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng V5. Câu II 2 0 điểm 1. Giải phương trình .3 cot x dx 3 sin x - sinx 3 X 2--tan X- 2x3 sin x 1 tan Xtan2 - . cos X 2 2. Giải bất phương trình Vx 2 X2 -X-2 33x-2 Câu III 1 0 điểm Tính nguyên hàm sau I í-- sin x Câu IV 1 0 điểm Cho hình chóp có đáy ABCD là hình vuông cạnh a SA vuông góc với đáy. Gọi E là trung điểm của BC góc giữa SC và mặt phẳng SAB bằng 300. Hãy tính thể tích khối chóp và khoảng cách giữa hai đường thẳng DE và SC thao a. Câu V 1 0 điểm Cho a b c là các số thực dương thoả mãn abc 1. Chứng minh rằng a -1 1 b -1 1 c -1 -1 1 b c a PHẦN RIÊNG 3 0 điểm Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần phần A hoặc B A. Theo chương trình Chuẩn Câu 2 0 điểm 1 .Trong mặt phẳng toạ độ Oxy Cho tam giác ABC vuông cân tại cạnh huyền nằm trên đường thẳng d X 7y-31 0 điểm N 1 2 thuộc đường thẳng AC điểmM 2 -3 thuộc đường thẳng AB. Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác rằng điểm A có hoành độ âm. 2. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho điểm M 1 0 2 N -1 -1 0 P 2 5 3 .Viết phương trình mặt phẳng R đi qua M N sao cho khoảng cách từ P đến R lớn nhất. n 2 2 ì ị - X I X 0 biết rằng 3 X C C1 C3 Cn 228 1 2n 1 2n 1 2n 1 . 2n 1 1 . B. Theo chương trình Nâng cao Câu 2 0 điểm 1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm M -3 1 và đường tròn C XX yX -2X-6y 6 0 .Gọi A B là tiếp điểm của tiếp tuyến kẻ từ M đến C .Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu của Mlên đường thẳng AB. 2. Cho hình lăng trụ đứng B C D có đáy ABCD là hình thoi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.