tailieunhanh - Cá Nược

Ngày xưa, ở tại một cửa bể buôn bán sầm uất có một người đàn bà không rõ tên họ, người ta vẫn gọi tên là con mẹ Lừa. Mẹ Lừa bề ngoài vờ vĩnh buôn bán để cám dỗ các thương gia giàu có hòng lừa đoạt của cải. Nhờ đó mà chẳng bao lâu mẹ Lừa thành ra giàu có làm chủ một cửa hàng to lớn. Cứ mỗi lần có một chủ thuyền nào buôn lớn cặp bến là mẹ Lừa được báo tin liền, vội đến ngay thuyền trả mua hàng với giá rất cao để. | Cá Nược Dân gian Cá Nược Tác giả Dân gian Thể loại Cổ Tích Website http Date 15-October-2012 Ngày xưa ở tại một cửa bể buôn bán sầm uất có một người đàn bà không rõ tên họ người ta vẫn gọi tên là con mẹ Lừa. Mẹ Lừa bề ngoài vờ vĩnh buôn bán để cám dỗ các thương gia giàu có hòng lừa đoạt của cải. Nhờ đó mà chẳng bao lâu mẹ Lừa thành ra giàu có làm chủ một cửa hàng to lớn. Cứ mỗi lần có một chủ thuyền nào buôn lớn cặp bế n là mẹ Lừa được báo tin liền vội đế n ngay thuyền trả mua hàng với giá rất cao để khỏi có ai tranh. Mẹ Lừa khôn khéo kéo dài ngày giờ mua bán rồi trong lúc đó lịch thiệp mời chủ thuyền buôn đế n nhà mụ ta đãi đằng niềm nở. Sau khi đã gây cảm tình thân mật rồi mẹ Lừa đưa ra một nải chuối và một con rùa đúc toàn bằng vàng ròng cho khách xem. Của quý giá này to bằng vật thực lại được chạm trổ tinh vi xinh đẹp khiế cho khách hếì lời trầm trồ ca ngợi sự giàu có tư cách của chủ nhân. Đế n đêm lại mẹ Lừa sai tôi tớ tâm phúc lén mang con rùa và nải chuối vàng đem dấu vào dưới thuyền khách thương gia để rồi sáng hôm sau lên tiếng buộc cho khách lấy trộm. Khách thật tình khăng khăng phản đối những lời buộc tội vu oan cho mình. Mẹ Lừa mới quỷ quyệt đưa ra cạm bẫy thử thách nế u có bằng chứng rõ ràng là khách đã lấy trộm thì tất cả của cải cả thuyền lẫn hàng hóa sẽ thuộc về bà ta và khách sẽ phải chịu ở làm tôi tớ suốt đời. Trái lại thì tất cả tài sản của mẹ Lừa sẽ về tay khách và bà ta phải chịu làm tôi tớ suốt đời cho khách. Nghĩ mình ngay thật khách nhận lời thử thách làm giấy tờ ngay trước mặt nhà chức trách đã được mẹ Lừa mời đến. Tới khi khám xét trong thuyền khách buôn người ta tìm thấy con rùa và nải chuối bằng vàng giấu ở đáy khoang. Tất nhiên khách bị buộc vào tội trộm và theo giấy tờ đã ký kết cả thuyền lẫn hàng hóa thuộc về tay mẹ Lừa khách lại còn phải chịu làm tôi tớ suốt đời. Với lối lừa gạt này mẹ Lừa chóng trở nên giàu có chẳng mất đồng nào mà lại có bao nhiêu tôi tớ hầu hạ là những khách buôn thuyền mắc phải cạm bẫy bà ta. Nạn .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.