tailieunhanh - Bài giảng Lịch sử 6 bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta - Trường THCS Quế Phong

Bài giảng Lịch sử 6 bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta của Trường THCS Quế Phong được thiết kế bằng Powerpoint chuyên nghiệp giúp thầy cô nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. | TRƯỜNG THCS QUẾ LONG 2 BÀI 8 -TIẾT 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1/ Những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu. 5/14/2020 4:59:30 AM Nước ta xưa kia là một vùng đất như thế nào? - Thời xa xưa, nước ta là một vùng rừng núi rậm rạp với nhiều hang động, mái đá, nhiều sông suối, có vùng ven biển dài, khí hậu 2 mùa nóng lạnh rõ rệt, thuận lợi cho cuộc sống của cây cỏ, muông thú và con người. Cảnh quan thiên nhiên đó rất cần thiết đối với người nguyên thuỷ 5/14/2020 4:59:30 AM ? Tại sao thực trạng cảnh quan đó lại rất cần thiết đối với người nguyên thủy? BÀI 8 -TIẾT 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1/ Những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu. ? Người Tối cổ là người như thế nào? Dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu trên thế giới - Là loài vượn cổ sống cách đây 3-4 triệu năm, (dấu tích của loài vượn; trán thấp, mày nổi cao, xương hàm choài ra phía trước . người có lớp lông bao phủ ) qua quá trình lao động và tìm kiếm thức ăn đã biết đi bằng 2 chi sau, dùng hai chi trước để cầm nắm, thể tích não lớn, biết sử dụng những hòn đá, cành cây chế tạo công cụ. Ê-TI-Ô-PI-A GIA-VA BẮC KINH BÀI 8 -TIẾT 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1/ Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu. ? Các nhà khảo cổ đã phát hiện được những dấu tích gì của người tối cổ trên đất nước ta? Lược đồ: Một số di chỉ khảo cổ ở Việt Nam ? Ở nước ta dấu tích Người tối cổ được tìm thấy ở đâu vào thời gian nào? 5/14/2020 4:59:30 AM Thẩm Khuyên ( Lạng Sơn) Thẩm Hai ( Lạng Sơn) H18: Răng của Người tối cổ ở Hang Thẩm Hai (Lạng Sơn) H18_Răng của Người tối cổ ở Hang Thẩm Hai (Lạng Sơn) BÀI 8 -TIẾT 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1/ Những dấu tích của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu. - Những chiếc răng này nằm trong lớp đất chứa nhiều than, xương động vật cổ cách đây 40 - 30 vạn năm, những chiếc răng này vừa có đặc điểm của răng người lại có cả đặc điểm của răng vượn, vì họ còn ăn sống nuốt tươi. (vì vậy người ta thường gọi người tối cổ . | TRƯỜNG THCS QUẾ LONG 2 BÀI 8 -TIẾT 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1/ Những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu. 5/14/2020 5:18:23 AM Nước ta xưa kia là một vùng đất như thế nào? - Thời xa xưa, nước ta là một vùng rừng núi rậm rạp với nhiều hang động, mái đá, nhiều sông suối, có vùng ven biển dài, khí hậu 2 mùa nóng lạnh rõ rệt, thuận lợi cho cuộc sống của cây cỏ, muông thú và con người. Cảnh quan thiên nhiên đó rất cần thiết đối với người nguyên thuỷ 5/14/2020 5:18:23 AM ? Tại sao thực trạng cảnh quan đó lại rất cần thiết đối với người nguyên thủy? BÀI 8 -TIẾT 8: THỜI NGUYÊN THUỶ TRÊN ĐẤT NƯỚC TA 1/ Những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu. ? Người Tối cổ là người như thế nào? Dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu trên thế giới - Là loài vượn cổ sống cách đây 3-4 triệu năm, (dấu tích của loài vượn; trán thấp, mày nổi cao, xương hàm choài ra phía trước . người có lớp lông bao phủ ) qua quá trình lao động và tìm kiếm thức ăn đã biết đi

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.