tailieunhanh - Đề thi và đáp án học sinh giỏi Vĩnh Phúc lớp 9 môn Hóa năm 2013-2014

Tài liệu gồm đề thi và đáp án bài thi HSG môn Hóa học lớp 9 năm học 2013-2014 của tỉnh Vĩnh Phúc dành cho những em yêu thích môn Hóa tham khảo, phục vụ nhu cầu học tập. | SỞ GD ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HSG LỚP 9 NĂM HỌC 2013-2014 ĐỀ THI MÔN HÓA hỌc Thời gian làm bài 150 phút không kể thời gian giao đề Câu 1 2 5 điểm . 1. Trong phòng thí nghiệm chỉ có Bình chứa khí CO2 NaOH rắn nước đèn cồn và các cốc đong giống nhau có vạch đo thể tích. Trình bày phương pháp điều chế dung dịch Na2CO3 không lẫn chất tan nào khác bằng hai cách khác nhau. 2. Một thí nghiệm được bố trí như hình vẽ. Mô tả viết các phương trình phản ứng và giải thích hiện tượng có thể xảy ra trong các bình A B C khi mở khóa K. 3. Cho 3 lọ mất nhãn chứa 3 dung dịch X Y và Z dung dịch X chứa hỗn hợp BaCl2 và NaOH dung dịch Y chứa hỗn hợp NaAlO2 và NaOH dung dịch Z chứa hỗn hợp BaCl2 và NaCl . Chỉ dùng khí CO2 hãy trình bày cách phân biệt 3 lọ dung dịch kể trên và viết các phương trình phản ứng. Câu 2 2 0 điểm . 1. Để 2 52 gam bột sắt trong không khí sau một thời gian thu được 2 84 gam hỗn hợp X gồm Fe FeO Fe2O3 Fe3O4. Để hòa tan hết X cần 500 ml dung dịch HNO3 a mol l sau phản ứng sinh ra 0 56 lít NO sản phẩm khử duy nhất đktc và dung dịch Y. Tính giá trị của a và khối lượng chất tan trong Y. 2. Nung m gam hỗn hợp X gồm Cu NO3 2 và Cu trong một bình kín không chứa oxi đến khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn Y có khối lượng m - 7 36 gam. Cho toàn bộ chất rắn Y tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư sau phản ứng thu được 0 672 lít SO2 sản phẩm khử duy nhất đktc . Tính giá trị của m. Câu 3 1 5 điểm . Chia hỗn hợp X gồm K Al và Fe thành hai phần bằng nhau. - Cho phần 1 vào dung dịch KOH dư thu được 0 784 lít khí H2 . - Cho phần 2 vào một lượng dư H2O thu được 0 448 lít khí H2 và m gam chất rắn Y. Hòa tan Y vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 0 56 lít khí H2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và các khí đo ở đktc. Tính khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp X và giá trị của m. Câu 4 2 0 điểm . Xác định các chất X Y Z T A B và viết các phương trình phản ứng ghi rõ điều kiện nếu có theo sơ đồ sau H2 Pd PbCO3 O2 xt H2 Ni t0 Cl 4 2 3 Y 4T z 5 .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.