tailieunhanh - 5 Đề kiểm tra học kỳ 1 Toán 9 (2011-2012) (Kèm đáp án)

Mời các bạn tham khảo 4 đề thi học kì 1 Toán 9 với nội dung xoay quanh rút gọn biểu thức, tìm giá trị lớn nhất của biểu thức,.để làm quen với các dạng bài tập có thể xuất hiện trong kỳ thi học kì 1 sắp tới của các bạn học sinh. Chúc các bạn thành công. | UBND TỈNH QUẢNG NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012 Mon TOÁN - LỚP 9 Thời gian làm bài 90 phút ĐỀ CHÍNH THỨC Bài 1. 1 5 điểm Rút gọn các biểu thức sau a b 12 3 2 ĩ c C 5 2 2 ì 3 2 1 Bài 2. 1 5 điểm a Tìm x để căn thức 5 2x 6 có nghĩa. b Tìm x biết yỊx 5 3. Bài 3. 3 0 điểm Cho hàm số y x 3. 2 a Hàm số trên đồng biến hay nghịch biến trên b Vẽ đồ thị của hàm số đã cho. c Gọi A và B là giao điểm của đồ thị hàm số với các trục tọa độ. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng AB. Bài 4. 4 0 điểm Cho tam giác ABC vuông tại A đường cao AH. Độ dài của các cạnh AB AC lần lượt bằng 3cm 4 cm. a Tính độ dài của AH BH CH. b Vẽ đường tròn B 3cm . Chứng minh AC là tiếp tuyến của đường tròn. c Đường phân giác trong của góc A cắt BC tại D. Tính độ dài của HD. Hết HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN - LỚP 9 Bài Nội dung Điểm 1 1 5đ a Biến đổi 78-ựĨ8 3 2 2 2 -3 2 3y ĩ 2 2 0 5 b Biến đổi J 2 73 2 2 73 2 73 0 5 c Biến đổi 3 - J 3 _J 3 2 3 2 9 2 7 0 5 2 1 5đ a 72x 6 có nghĩa khi 2x 6 0 x 3 0 75 b Biến đổi về giải x - 5 32 x Ĩ4 0 75 3 3 0đ a Hệ số a - Ĩ 0 Hàm số nghịch biến trên . Ĩ 0 b Xác định điểm cắt trục hoành A 6 0 và điểm cắt trục tung B 0 3 vẽ đúng đồ thị. 0 5 0 5 c Tính được AB2 OA2 OB2 AB 7OA2 OB2 W5 Gọi h là khoảng cách từ O đến AB. Khi đó ta có 675 h. AB OA. OB h AB - _ 5 v O B A 0 5 0 5 4 4 0đ A Hình vẽ đúng Tính được BC 732 42 5 cm L 11 ATT Ĩ2Z X B C AH BC 5 5 cm IỈ AB2 _ 32 _ 9 BH - cm BC 5 5 9 16 CH BC - BH 5 - 1 y cm 0 5đ 0 5đ 0 5đ 0 25đ 0 25đ b Đường tròn B 3cm có bán kính R 3cm. Khoảng cách từ B đến AC bằng BA 3 cm R. Vậy AC là tiếp tuyến của đường tròn B 3cm . 0 5đ 0 5đ c Áp dụng tính chất đường phân giác của tam giác có DC AC DC DB AC AB Ĩ5 Z X 6 6 DB cm DB AB DB AB AC AB 4 3 7 0 5đ . 15 9 12 x HD BD - BH 15 - 9 cm 7 5 35 0 5đ Chú ý Học sinh có thể giải cách khác nếu đúng thì vẫn cho điểm tối .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.