tailieunhanh - Bơ Lô Đu Lơ Hay Truyện Trầu Cau

Ngày xửa, ngày xưa có một người đàn bà Catu sinh được mười cô con gái, cô nào cũng xinh đẹp. Một hôm, người mẹ vào rừng sâu chặt củi, tự nhiên mất cái rìu. Nhìn quanh, bà chẳng thấy ai. Trông lên cao, bà thấy một con rắn hổ mang đang quấn lấy cành cây. Bỗng nhiên con rắn biến mất và trước mặt bà hiện ra một chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú. Bà già hỏi: - Anh có thấy cái rìu của tôi ở đâu không? Chàng trai trả lời không biết. Nhưng bà già lại. | Bơ Lô Đu Lơ Hay Truyện Trầu Cau Dân gian Bơ Lô Đu Lơ Hay Truyện Trầu Cau Tác giả Dân gian Thể loại Cổ Tích Website http Date 15-October-2012 Ngày xửa ngày xưa có một người đàn bà Catu sinh được mười cô con gái cô nào cũng xinh đẹp. Một hôm người mẹ vào rừng sâu chặt củi tự nhiên mất cái rìu. Nhìn quanh bà chẳng thấy ai. Trông lên cao bà thấy một con rắn hổ mang đang quấn lấy cành cây. Bỗng nhiên con rắn biế mất và trước mặt bà hiện ra một chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú. Bà già hỏi - Anh có thấy cái rìu của tôi ở đâu không Chàng trai trả lời không biếì. Nhưng bà già lại bảo - Chắc anh lấy cái rìu của tôi rồi. Bởi vì ở đây ngoài tôi và anh ra có ai nữa đâu. - Thế nế u tôi tìm được rìu cho bà thì bà trả công tôi cái gì nào Bà già hứa sẽ trả công chàng trai nhiều của cải nhưng chàng trai không chịu nhận. Chàng nói - Nế u bà gả con gái cho tôi tôi sẽ trả lại chiế rìu cho bà. Nhìn thấy chàng trai khỏe mạnh xinh đẹp bà già suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Trưa hôm ấy về nhà người mẹ gọi các con lại và bảo - Con nào thương mẹ hãy nghe lời mẹ lấy anh Rắn để anh trả lại rìu cho mẹ. Có rìu thì mới có củi. Anh Rắn ở gần đây. Con nào ưng thì đến ở với anh ấy. Các cô gái cô nào cũng muốn vui lòng mẹ nên ưng thuận. Sáng hôm sau các cô đế n nhà anh Rắn. Lạ thay cô thứ nhất cô thứ hai cô thứ ba. cho đến cô thứ tám cô thứ chín cô nào đến nhà anh Rắn cũng gặp ngay một con rắn hổ mang rất lớn. Thấy rắn thổi phì phì cô nào cũng khiếp vía chạy về nhà xin mẹ đừng bắt mình lấy anh Rắn. Khác với các chị cô gái út tên là Bum Viêm đến chỗ ở của anh Rắn thì gặp một chàng trai trẻ đẹp. Cô ở lại đó sống với chàng. Hàng ngày Bum Viêm ở nhà trông nhà còn chàng Rắn đi bắt thú đem về làm thịt và hai người cùng ăn. Được ít lâu Bum Viêm sinh được một đứa con trai. Các cô chị thấy em mình ở với rắn sung sướng quá liền kéo đến dò la. Trang 1 3 http Bơ Lô Đu Lơ Hay Truyện Trầu Cau Dân gian - Chồng mày thương mày lắm phải không Thế chồng mày có hôn hít mày không Bum Viêm thật thà

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.