tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ: Các yếu tố ảnh hưởng đến chậm tiến độ và vượt dự toán dự án đầu tư công tại Việt Nam

Mục tiêu cơ bản của luận án là khám phá các yếu tố dẫn đến tình trạng chậm tiến độ và vượt dự toán của dự án đầu tư công ở Việt Nam. Đầu tư công ở Việt Nam có khá nhiều đặc thù vốn có của một nền kinh tế đang chuyển đổi với thể chế và chính sách đầu tư đang trong quá trình hoàn thiện. | 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong quá trình đổi mới và hội nhập nền kinh tế Việt Nam đã trải qua 3 giai đoạn tái cấu trúc kinh tế i giai đoạn đầu thời kỳ đổi mới ii giai đoạn sau cuộc khủng hoảng tài chính - tiền tệ Châu Á năm 1997 và iii giai đoạn sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008. Trong mỗi giai đoạn phát triển đầu tư công được xem như là công cụ quan trọng để Chính phủ thực hiện quá trình tái cấu trúc nền kinh tế. Theo đó thể chế và chính sách đầu tư công luôn được Chính phủ điều chỉnh để hỗ trợ cho quá trình tái cơ cấu kinh tế một cách hiệu quả. Dù là vậy cho đến nay đầu tư công được đánh giá là còn kém hiệu quả xét trên khía cạnh hiệu suất sử dụng đồng vốn. Hệ số ICOR của đầu tư khu vực Nhà nước giai đoạn 1995 - 2011 là rất cao so với suất đầu tư chung của xã hội Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội Quốc gia 2012 . Bảng cho thấy hệ số ICOR của đầu tư khu vực nhà nước luôn cao hơn hệ số ICOR chung toàn xã hội từ 1 3 - 1 4 lần. Bảng Hệ số ICOR chung và khu vực đầu tư nhà nước qua các giai đoạn 1995 - 2000 2001 - 2005 2005 - 2011 Đầu tư chung 4 25 4 62 6 10 Đầu tư khu vực nhà nước 6 25 5 99 8 52 Nguồn Trung tâm Thông tin và Dự báo Kinh tế - Xã hội Quốc gia 2012 Lý thuyết về quản lý dự án đầu tư chỉ ra dự án đầu tư thành công là một dự án phải đảm bảo được mục tiêu đã đề ra trong khuôn khổ thời gian và giới hạn nhất định của ngân sách PMI 2013 . Dự án được hoàn thành đúng hạn là một trong những mục tiêu không những của khách hàng chủ đầu tư mà còn của nhà thầu bởi mỗi bên sẽ phải chịu thêm gánh nặng chi phí và mất đi doanh thu tiềm năng một khi dự án hoàn thành chậm Thomas và cộng sự 1995 . Chan và Kumaraswamy 1996 cho rằng một dự án thường được coi là thành công nếu nó được hoàn thành đúng thời hạn trong phạm vi ngân sách và mức độ tiêu chuẩn chất lượng theo quy định. 2 Vượt dự toán và chậm tiến độ có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau đối với nhiều loại hình dự án khác nhau. Điều này dẫn đến nhiều tranh luận

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.