tailieunhanh - Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Địa 9 (2010 - 2011) trường THCS Nam Giang - (Kèm Đ.án)

Nhằm giúp các bạn học sinh có tài liệu ôn tập những kiến thức cơ bản, kỹ năng giải các bài tập Địa lí nhanh nhất và chuẩn bị cho kì thi sắp tới tốt hơn. Hãy tham khảo 2 đề kiểm tra học kì 1 môn Địa lớp 9 nmă 2010 - 2011 trường THCS Nam Giang. | MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊA LÝ 9 - HỌC KÌ I Năm học 2010 - 2011 Mức độ Biết Hiểu Vận dụng Tổng điểm Nội dung TN Tl tn tl tn tl Dân cư Việt Nam 1 2 2 Ngành nông - lâm -ngư 1 3 3 Vùng TD và MNBB - Tây Nguyên 1 3 3 Vùng BTB -dhNtb 1 2 2 Tổng điểm 5 3 2 10 Trường THCS Nam Giang Họ tên . Lớp . Kiểm tra học kì I - Năm học 2010 - 2011 Môn Địa lý 9 Thời gian làm bài 45 phút Điểm Lời phê của cô giáo ĐỀ BÀI A Câu 1 2điểm Nêu đặc điểm dân số nước ta Câu 2 3 điểm Trình bày đặc điểm phát triển và phân bố ngành trồng trọt Câu 3 3 điểm Nêu tên các trung tâm kinh tế và chức năng chủ yếu của từng trung tâm ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ Câu 4 2 điểm Cho bảng số liệu Giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ thời kì 1995 - 2002 giá so sánh năm 1994 Đơn vị nghìn tỉ đồng Năm 1995 2000 2002 Giá trị SXCN 3 7 7 1 9 8 Hãy vẽ biểu đồ thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Bắc Trung Bộ thời kì 1995 - 2002 Bài làm Trường THCS Nam Giang Họ tên . Lớp . Kiểm tra học kì I - Năm học 2010 - 2011 Môn Địa lý 9 Thời gian làm bài 45 phút Điểm Lời phê của cô giáo ĐỀ BÀI B Câu 1 2điểm Nêu đặc điểm phân bố dân cư nước ta Câu 2 3 điểm Trình bày đặc điểm phát triển và phân bố ngành thủy sản Câu 3 3 điểm Nêu tên các trung tâm kinh kế và chức năng chủ yếu của từng trung tâm ở vùng Tây Nguyên Câu 4 2 điểm Cho bảng số liệu Giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ thời kì 1995 - 2002 giá so sánh năm 1994 Đơn vị nghìn tỉ đồng Năm 1995 2000 2002 Giá trị SXCN 5 6 10 8 14 7 Hãy vẽ biểu đồ thể hiện giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ thời kì 1995 - 2002 Bài làm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.