tailieunhanh - Bính Và Đinh

Đinh làm việc quần quật mà chẳng khá hơn chút nào. Năm hơn hai mươi tuổi, anh vẫn chưa lấy được vợ. Vì nợ nần nên lần lượt những đám ruộng anh được chia đều lọt về tay người khác. Đinh hàng ngày phải đi làm thuê lên rừng kiếm củi nuôi thân. Mặc dầu người anh ruột chẳng ngó ngàng gì đến, Đinh vẫn không chút phàn nàn. Một ngày như thường lệ, Đinh đi làm thuê cho một phú ông. Lúc về đến nhà thì trời bỗng tối mịt. Sắp bước vào ngõ, anh bỗng va phải một. | Bính Và Đinh Dân gian Bính Và Đinh Tác giả Dân gian Thể loại Cổ Tích Website http Date 13-October-2012 Đinh làm việc quần quật mà chẳng khá hon chút nào. Năm hơn hai mươi tuổi anh vẫn chưa lấy được vợ. Vì nợ nần nên lần lượt những đám ruộng anh được chia đều lọt về tay người khác. Đinh hàng ngày phải đi làm thuê lên rừng kiếm củi nuôi thân. Mặc dầu người anh ruột chẳng ngó ngàng gì đến Đinh vẫn không chút phàn nàn. Một ngày như thường lệ Đinh đi làm thuê cho một phú ông. Lúc về đến nhà thì trời bỗng tối mịt. Sắp bước vào ngõ anh bỗng va phải một người nằm co bên vệ đường. Đinh cúi xuống đỡ dậy nhưng người ấy mấy lần gắng gượng mà vẫn không đứng nổi. Bèn kiếm đuốc soi thì thấy đó là một ông lão gầy gò rách rưới nằm mê man lại phóng uế ra bên cạnh mùi hôi thối xông lên nồng nặc. Đinh lấy làm thương hại vội vực ông lão vào nhà lau rửa rồi đặt lên giường xoa bóp. Được một lát hơi tỉnh ông lão rên rỉ nói mình ở làng bên cạnh ngày thường vẫn đi ăn mày nhân đến đây bị cảm không thể đi được đành nằm vật xuống rồi mê man không biết gì nữa. Đinh nghe nói thế bèn đi kiếm lá nấu lên cho ông lão xông. Nhờ vậy mà ông dần khoẻ ra. Đinh lại thổi cơm mời ông dậy ăn. Ông lão không từ chối. Đinh ngạc nhiên tuy ông yếu mà ăn rất khoẻ anh phải bớt bát nhường khách. Ăn xong ông lão lại đắp chiếu nằm ngủ. Tiếng ngáy tiếng ho khạc của ông lầm rầm suốt đêm. Độ ba bốn lần Đinh đang ngủ ngon giấc bị ông lão thức dậy bảo đưa mình đi giải. Đinh vẫn không cho thế là phiền. Sáng sớm hôm sau Đinh lại dậy sớm thổi cơm rồi đánh thức ông lão dậy ăn. Nhưng lần này ông lão không ăn nữa cất tiếng dõng dạc bảo Đinh. - Con thật là một người tốt bụng. Chả lẽ một người tốt bụng mà phải chịu nghèo khó mãi ư Từ tối hôm qua con đã hết lòng giúp ta. Vậy ta cũng có ít nhiều gọi là giúp đỡ con. Con hãy mang ra đây cho ta một cái chậu và một cái gáo. Vâng theo lời ông lão Đinh mang chậu và gáo đến. Anh không ngờ ông lão sau khi hứng chậu vào sát mặt tay cầm cán gáo bất thình lình đánh vào mũi mình .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.