tailieunhanh - Bài Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì? - Giáo án Tiếng việt 4 - GV.N.Phương Hà

Với nội dung của bài Luyện từ và câu: Câu kể Ai làm gì? học sinh có thể tìm được bộ phận chủ ngữ và vị ngữ của câu kể Ai làm gì? Sử dụng linh hoạt, sáng tạo câu kể Ai làm gì? khi nói hoặc viết văn. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.