tailieunhanh - Đề kiểm tra 1 tiết môn Địa lý lớp 8 (Kèm đáp án)

Để giúp các bạn có thêm phần tự tin cho kì thi sắp tới và đạt kết quả cao. Dưới đây là 2 Đề kiểm tra 1 tiết Địa 8 có kèm theo đáp án mời các bạn tham khảo. | TRƯỜNG THCS CHIỀNG CƠI Họ và tên . Thứ 2 ngày 03 tháng 10 năm 2011 BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT Lớp 8 Môn Địa lý 8 Điểm Lời phê của giáo viên ĐỀ BÀI Câu 1 2 điểm . Nêu đặc điểm địa hình Châu Á Câu 2 2 điểm . Em hãy kể tên các đới khí hậu Châu Á Giải thích được sự khác nhau giữa kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa ở Châu Á Câu 3 3 điểm . Hãy trình bày đặc điểm chung của sông ngòi Châu Á Giải thích sự khác nhau về chế độ nước của các hệ thống sông lớn ở Châu Á Câu 4 3 điểm . Nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á theo số liệu sau đây. Giải thích nguyên nhân của sự gia tăng dân số Năm 1800 1900 1950 1970 1990 2002 Số dân Triệu người 600 880 1402 2100 3110 3766 BÀI LÀM III. ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM Câu 1 2 điểm 1đ - Địa hình nhiều núi sơn nguyên cao đồ sộ chạy theo 2 hướng chính Đ-T B-N phân bố chủ yếu ở trung tâm. 0 5đ - Các đồng bằng rộng phân bố ven châu lục. 0 5đ - Địa hình bị chia cắt phức tạp. Câu 2 2 điểm Các đới khí hậu Châu Á 0 25đ - Đới khí hậu cực và cận cực 0 25đ Đới khí hậu ôn đới 0 25đ Đới khí hậu Cận nhiệt 0 25đ Đới khí hậu Nhiệt đới 0 25đ Đới khí hậu xích đạo 1đ Sự khác nhau giữa kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa là do châu Á có kích thước rộng lớn địa hình lại chia cắt phức tạp núi và cao nguyên đồ sộ ngăn cản ảnh hưởng của biển. Câu 3 3 điểm Đặc điểm chung 0 5đ - Sông ngòi Châu Á có nhiều hệ thống sông lớn I-ê-nít-xây Hoàng Hà Trường Giang Mê Kông Ấn Hằng. 0 5đ - Các sông phân bố không đều và có chế độ nước khá phức tạp. 0 5đ - Các sông ngòi có giá trị kinh tế lớn Sự khác nhau 0 5đ Bắc Á mạng lưới sông dày mùa đông nước đóng băng mùa xuân có lũ do tuyết tan 0 5đ Tây Nam Á và Trung Á ít sông nguồn cung cấp nước do tuyết băng tan. 0 5đ Đông Á ĐNA và Nam á sông ngòi dày đặc nhiều nước chế độ nước theo mùa Câu 4 3 điểm Nhận xét - Qua bảng số liệu 1đ Dân số ngày càng tăng nhanh từ năm 1800 đến năm 2002 1đ Càng về sau dân số càng tăng nhanh bắt đầu từ năm 1950 trở đi 1đ - Nguyên nhân Do đời sống ngày càng phát triển Chăm sóc sức khỏe y tế kế hoạch .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.