tailieunhanh - SEO trên site sử dụng Ajax

Các trang web sử dụng AJAX đang ngày càng phổ biến hơn. “Thời gian qua chúng tôi kiểm tra, hầu như 70% các trang web chúng tôi biết về việc sử dụng JavaScript trong một số theo cách này hay cách khác. Tất nhiên, phần lớn JavaScript không phải là AJAX”. (A proposal for making AJAX crawlable) Ngày càng có nhiều các nhà phát triển web thêm các tính năng phong phú hơn vào trang web của họ bằng cách sử dụng Ajax. | Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl ẽ o D s n CZ Ẽ-j ici Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Các trang web sử dụng AJAX đang ngày càng phổ biến hơn. Thời gian qua chúng tôi kiểm tra hầu như 70 các trang web chúng tôi biết về việc sử dụng JavaScript trong một số theo cách này hay cách khác. Tất nhiên phần lớn JavaScript không phải là AJAX . A proposal for making AJAX crawlable Ngày càng có nhiều các nhà phát triển web thêm các tính năng phong phú hơn vào trang web của họ bằng cách sử dụng Ajax. Việc sử dụng Ajax sẽ làm giảm thứ hạng trên Search Engine Tất nhiên là vệc sử dụng Ajax sẽ gây khó khăn ít nhiều cho spider của Search Engine trong quá trình crawl dữ liệu từ website. Cơ chế hoạt động của spider là lần theo các URL để crawl được toàn bộ website. Theo đó các site sử dụng ajax-based sẽ gọi hàm JavaScript để làm mới nội dung không thông qua URL click như cách thông thường Search Engine luôn hướng đến người dùng và nhà phát triển website cũng nên nghĩ đến người dùng trước khi nghĩ đến thứ hạng trên Search Engine. Website để phục vụ người truy cập không phải phục vụ cho spider của Search Engine Đảm bảo mắt-của-bọ-tìm-kiếm phải thấy nội dung giống như người truy cập website tránh cloaking Kết quả tìm kiếm luôn đưa ra URL chính xác đến từng trang nội dung. Phải đảm bảo quá trình crawl dữ liệu của site phải được diễn ra thông suốt. Làm thế nào để spider có thể đánh Index toàn bộ Ajax

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.