tailieunhanh - Bãi Ông Nam

Ngày ấy, những người dân chài vùng biển Nam nước Việt ta trong khi ra khơi làm ăn thường bị nạn bão tố. Mỗi lần bão tố thình lình xảy ra, nếu trên đất liền chỉ đổ cửa đổ nhà thì trên mặt biển khơi có thể chết hàng trăm hàng nghìn mạng người. Không những thế, nó còn chôn vùi xuống đáy biển biết bao nhiêu là chài lưới thuyền mảng, những của cải mồ hôi nước mắt tích góp không phải chỉ một ngày. Vì vậy, những dân chài vùng biển Nam luôn luôn kêu gào oán trời. | Bãi Ong Nam Dân gian Bai Ông Nam Tác giả Dân gian Thể loại Cổ Tích Website http Date 11-October-2012 Ngày ấy những người dân chài vùng biển Nam nước Việt ta trong khi ra khơi làm ăn thường bị nạn bão tố. Mỗi lần bão tố thình lình xảy ra nếu trên đất liền chỉ đổ cửa đổ nhà thì trên mặt biển khơi có thể chết hàng trăm hàng nghìn mạng người. Không những thế nó còn chôn vùi xuống đáy biển biết bao nhiêu là chài lưới thuyền mảng những của cải mồ hôi nước mắt tích góp không phải chỉ một ngày. Vì vậy những dân chài vùng biển Nam luôn luôn kêu gào oán trời trách đất độc ác phũ phàng làm cho con mất cha vợ lìa chồng táng gia bại sản. Cuối cùng lời kêu gào của họ cũng động đến tòa sen. Một hôm đức Bồ tát ngự trên tòa sen nghe tiếng than khóc bèn cúi nhìn xuống toàn cõi biển Nam. Nhận thấy muôn nghìn sinh linh bỏ mạng đều là những con người nghèo khổ lương thiện chất phác thì động lòng thương bèn cởi ngay chiếc pháp y mình đang mặc xé thành từng mảnh ném xuống mặt biển rồi niệm chú cho mỗi mảnh hóa thành một con vật để chúng làm công việc cứu giúp dân chài. Những con vật ấy một khi xuất hiện ở biển Nam bèn bơi lội khắp nơi cố gắng làm những việc được giao nhưng tiếc thay thân tuy dài nhưng không lớn mấy không thể chống chọi với những cơn bão tố chẳng đủ sức che chở cho ghe thuyền nên cuối cùng kết quả không được là bao. Bởi vậy một hôm chúng họp lại trình lên tòa sen để Bồ tát biết sự bất lực của chúng. Thấy vậy Bồ tát bèn lại mượn mấy bộ xương voi ném xuống biển biến những con vật nhỏ bé trước thành những con vật vừa dài vừa có vóc dạc khổng lồ. Bồ tát dặn - Ta đã làm cho thân thể các ngươi đủ sức đương đầu với bão tố. Từ nay ta giao cho các ngươi chuyên một nhiệm vụ cứu nguy trên vùng biển Nam. Các ngươi hãy cố gắng làm tròn bổn phận. Để giúp đỡ các ngươi ta sẽ cho một số quân đi theo hầu hạ đồng thời nhắc nhở các ngươi không được lơ là với phận sự. Nghe lời truyền phán những con vật mới vui lòng chia nhau bơi đi các nơi làm chức trách của mình. Bọn quân hầu .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.