tailieunhanh - Bài Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng - Giáo án Tiếng việt 4 - GV.N.Phương Hà

Với nội dung của bài Tập đọc: Rất nhiều mặt trăng học sinh có thể hiểu nội dung bài: Cách nghĩ của trẻ em về thế giới, về mặt trăng rất ngộ nghĩnh, rất khác với người lớn. Hiểu nghĩa các từ ngữ: vời, thợ kim hoàn. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.