tailieunhanh - Các công thức tính toán môn Sinh học

Để giúp cho các sĩ tử khối B chuẩn bị tốt hơn cho kì thi Đại học - Cao đẳng sắp tới được điểm cao, chúng tôi mời các bạn tham khảo tài liệu "Các công thức tính toán môn Sinh học". Chúc các bạn thi thành công. | Tài liệu chi xem đươc một số trang đầu. Vui lòng download Tile gốc để xem toàn bộ các trang CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN PHẦN I. CẤU TRÚC ADN I . Tính số nuclêôtit của ADN hoăc của gen 1. Đối với mỗi mạch của gen - Trong ADN 2 mạch bổ sung nhau nên số nu và chiều dài của 2 mạch bằng nhau . N Aị Tị Gị Xị T2 A2 X2 G2- 2 - Trong cùng một mạch A và T cũng như G và X không liên kết bổ sung nên không nhất thiết phải bằng nhau . Sự bổ sung chỉ có giữa 2 mạch A của mạch này bổ sung với T của mạch kia G của mạch này bổ sung với X của mạch kia . Vì vậy số nu mỗi loại ở mạch 1 bằng số nu loại bổ sung mạch 2 . Aị T2 Tị A2 Gị X2 Xị G2 Jl Tỉi eBook Đétil TiiỊỉệtỉJ ọc tạp. BookKey. To T1 T2 _ --- 2 X1 X 2 2. Đối với cả 2 mạch - Số nu mỗi loại của ADN là số nu loại đó ở cả 2 mạch A T Aị A2 Tị T2 Aị Tị A2 T2 g x Gị G2 Xị X2 Gị Xị G2 X2 Chú ý khi tính tỉ lệ A T A1 A2 2 V G1 G2 g x------------ 2 2 . . . . Ghi nhớ Tổng 2 loại nu khác nhóm bổ sung luôn luôn bằng nửa số nu của ADN hoặc bằng 50 số nu của ADN Ngược lại nếu biết Tổng 2 loại nu N 2 hoặc bằng 50 thì 2 loại nu đó phải khác nhóm bổ sung Tổng 2 loại nu khác N 2 hoặc khác 50 thì 2 loại nu đó phải cùng nhóm bổ sung 3. Tổng số nu của ADN N Tổng số nu của ADN là tổng số của 4 loại nu A T G X . Nhưng theo nguyên tắc bổ sung NTBS A T G X . Vì vậy tổng số nu của ADN được tính là N 2A 2G 2T 2X hay N 2 A G Do đó A G N hoặc A G 50 2 4. Tính số chu kì xoăn C Một chu kì xoắn gồm 10 cặp nu 20 nu . khi biết tổng số nu N của ADN N C x 20 C N 20 C 34 5. Tính khối lượng phân tử ADN M Một nu có khối lượng trung bình là 300 đvc . khi biết tổng số nu suy ra M N x 300 đvc 6. Tính chiều dài của phân tử ADN L rPhân tử ADN là 1 chuỗi gồm 2 mạch đơn chạy song song và xoắn đều đặn quanh 1 trục . vì vậy chiều dài của ADN là chiều dài của 1 mạch và bằng chiều dài trục của nó . Mỗi N nuclêôtit độ dài của 1 nu là 3 4 A0 2 mạch có I N 2 3 4A N n Tài liệu chi xem đươc một số trang đầu. Vui lòng download Tile gốc để xem toàn bộ các trang Đơn vị thường dùng 1 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.