tailieunhanh - Bài Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật - Giáo án Tiếng việt 4 - GV.N.Phương Hà

Với nội dung của bài Tập làm văn: Luyện tập miêu tả đồ vật học sinh có thể viết bài văn miêu tả đồ chơi mà em thích đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Văn viết chân thực, giàu cảm xúc, sáng tạo, thể hiện được tình cảm của mình với đồ chơi đó. | Giáo án Tiếng việt 4 TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT I. Mục tiêu: Viết bài văn miêu tả đồ chơi mà em thích đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Văn viết chân thực, giàu cảm xúc, sáng tạo, thể hiện được tình cảm của mình với đồ chơi đó. II. Đồ dùng dạy học: HS chuẩn bị dàn ý tiết trước. III. Hoạt động trên lớp: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. Ổn định. tra bài cũ. - Gọi 2 HS đọc bài giới thiệu về lễ hội hoặc trò chơi của địa phương mình. - Nhận xét và cho điểm HS. 2. Dạy- học bài mới a) Giới thiệu bài - Những tiết học trước các em đã tập quan sát đồ chơi, lập dàn ý tả đồ chơi. Hôm nay các em sẽ viết bài văn miêu tả đồ vật hoàn chỉnh. b) Hướng dẫn viết bài * Tìm hiểu bài - Gọi HS đọc đề bài. - Gọi HS đọc gợi ý. - Gọi HS đọc lại dàn ý của mình. * Xây dựng dàn ý + Em chọn cách mở bài nào? Đọc mở bài của em. - Gọi HS đọc phần thân bài của mình. + Em chọn kết bài theo hướng nào? Hãy đọc phần kết bài của em. c) Viết bài - HS tự viết bài vào vở. - GV thu, chấm một số bài và nêu nhận xét chung. 4. Củng cố, dặn dò - Nhận xét chung về bài làm của HS. - Dặn HS nào cảm thấy bài của mình chưa tốt thì về nhà viết lại và nộp vào tiết học sau. - Chuẩn bị bài Đoạn văn trong bài văn miêu tả đồ vật. - Nhận xét tiết học. - HS hát - HS thực hiện yêu cầu. - Lắng nghe. -1 HS đọc thành tiếng. -1 HS đọc thành tiếng. - 2 HS đọc dàn ý. + 2 HS trình bày: mở bài trực tiếp và mở bài gián tiếp. -1 HS đọc + 2 HS trình bày: kết bài mở rộng, kết bài không mở rộng.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.