tailieunhanh - ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LOGISTICS

Dưới góc độ quản trị chuỗi cung ứng: Logistics là quá trình tối ưu hóa về vị trí, lưu trữ và chu chuyển các tài nguyên / yếu tố đầu vào từ điểm xuất phát đầu tiên là nhà cung cấp, qua nhà sản xuất, người bán buôn, bán lẻ, đến tay người tiêu dùng cuối cùng, thông qua hàng loạt các hoạt động kinh tế. | ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LOGISTICS Gv : Ths Bùi Thị Tố Loan Số ĐVHT: 3 Tổng số tiết: 45 Số giờ tự học dự kiến: 120 Điều kiện tiên quyết: Anh văn (HP1+ 2), Giao dịch thương mại quốc tế Vận Tải Và bảo Hiểm trong ngoại thương, Giao nhận hàng hóa Giao dịch thưong mại = Kỹ thuật NV NT NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LOGISTICS CHƯƠNG 2: DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TRONG LOGISTICS CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG LOGISTICS CHƯƠNG 4: DỰ TRỮ TRONG LOGISTICS CHƯƠNG 5: VẬT TƯ LOGISTICS CHƯƠNG 6: VẬN TẢI TRONG LOGISTICS CHƯƠNG 7: HỌAT ĐỘNG KHO BÃI TRONG LOGISTICS Mục tiêu môn học Kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: Hiểu được nội dung cơ bản về logistics và các họat động logistics. Hiểu rõ các yếu tố xác định chi phí logistics Có kiến thức tổng quát về cách thức tổ chức họat động logistics đang được ứng dụng tại một số doanh nghiệp VN Hòan thiện và xây dựng được các phương án tối ưu cho họat động logistics cho DN Phương pháp giảng dạy: Diển giải, bài tập nhóm, và trình bày bằng Power Point. Cho các chủ đề thực tiễn để sinh viên thuyết trình nhóm. Giảng Viên Hình thức đánh giá Sinh Viên Thời gian học Yêu cầu môn học đối với: Phương pháp giảng dạy: Giảng Viên Hình thức đánh giá Sinh Viên Vì logistics là một ngành khoa học hiện đại, đòi hỏi người học cần vận dụng tổng hợp nhiều phương pháp trong quá trình học tập và nghiên cứu theo các chủ đề GV đưa trước. Yêu cầu môn học đối với: Đánh giá quá trình: chiếm 30% tổng điểm Bài kiểm tra cá nhân : 15% trong 30% Làm nhóm việc nhóm: thuyết trình, bài tập: 15% trong 30% Đánh giá 2. Đánh giá cuối kỳ: chiếm 70% tổng điểm - bài kiểm tra cuối kỳ thi hình thức: tự luận hay trắc nghiệm Tài liệu học tập: Tài liệu chính: Đề cương môn học. Bài giảng của GV b/ Tài liệu tham khảo: Giáo trình logistics-những vấn đề cơ bản PGS-TS Đòan Thị Hồng Vân Giáo trinh Logistics và vận tải quốc tế, GS-TS Hòan Văn Châu Các trang web và tạp chí chuyên ngành Tài liệu học tập: Tạp chí :Quản trị chuỗi cung ứng Việt Nam Tạp chi: logistics Liên hệ GV Ths | ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC LOGISTICS Gv : Ths Bùi Thị Tố Loan Số ĐVHT: 3 Tổng số tiết: 45 Số giờ tự học dự kiến: 120 Điều kiện tiên quyết: Anh văn (HP1+ 2), Giao dịch thương mại quốc tế Vận Tải Và bảo Hiểm trong ngoại thương, Giao nhận hàng hóa Giao dịch thưong mại = Kỹ thuật NV NT NỘI DUNG CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LOGISTICS CHƯƠNG 2: DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TRONG LOGISTICS CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG THÔNG TIN TRONG LOGISTICS CHƯƠNG 4: DỰ TRỮ TRONG LOGISTICS CHƯƠNG 5: VẬT TƯ LOGISTICS CHƯƠNG 6: VẬN TẢI TRONG LOGISTICS CHƯƠNG 7: HỌAT ĐỘNG KHO BÃI TRONG LOGISTICS Mục tiêu môn học Kết thúc học phần, sinh viên có khả năng: Hiểu được nội dung cơ bản về logistics và các họat động logistics. Hiểu rõ các yếu tố xác định chi phí logistics Có kiến thức tổng quát về cách thức tổ chức họat động logistics đang được ứng dụng tại một số doanh nghiệp VN Hòan thiện và xây dựng được các phương án tối ưu cho họat động logistics cho DN Phương pháp giảng dạy: Diển giải, bài tập nhóm, và trình bày bằng Power Point.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.