tailieunhanh - Ba Bà Kéo Sợi

Ngày xưa có một cô gái lười biếng, không chịu kéo sợi. Mẹ cô khuyên bảo thế nào cô cũng không nghe. Một hôm, bà mẹ không chịu được nữa, tức quá đánh cô, cô khóc gào lên. Vừa lúc đó, hoàng hậu đi qua nghe tiếng khóc bèn dừng xe lại, vào nhà hỏi bà mẹ vì cớ gì mà lại đánh con gái đến nỗi nó kêu ầm lên thế. Bà mẹ sợ nói con gái mình lười thì xấu hổ, nên mới tâu: - Thần bảo cháu thôi đừng kéo sợi nữa vì nhà nghèo làm gì. | Ba Bà Kéo Sợi Dân gian Ba Bà Kéo Sợi Tác giả Dân gian Thể loại Cổ Tích Website http Date 13-October-2012 Ngày xưa có một cô gái lười biếng không chịu kéo sợi. Mẹ cô khuyên bảo thế nào cô cũng không nghe. Một hôm bà mẹ không chịu được nữa tức quá đánh cô cô khóc gào lên. Vừa lúc đó hoàng hậu đi qua nghe tiếng khóc bèn dừng xe lại vào nhà hỏi bà mẹ vì cớ gì mà lại đánh con gái đến nỗi nó kêu ầm lên thế. Bà mẹ sợ nói con gái mình lười thì xấu hổ nên mới tâu - Thần bảo cháu thôi đừng kéo sợi nữa vì nhà nghèo làm gì có cúi đưa cho cháu nhưng cháu cứ đòi kéo mãi. Hoàng hậu nói - Ta thích nghe tiếng guồng sợi vù vù lắm. Ngươi cứ cho con gái nhà ngươi đến cung ta có nhiều cúi nó tha hồ mà kéo. Bà mẹ thấy vậy mừng lắm để hoàng hậu đem con gái về cung. Về đến cung hoàng hậu dẫn cô đến ba buồng đầy ngập cúi rất tốt. Hoàng hậu bảo cô gái - Con kéo cho hết chỗ cúi này. Kéo xong ta sẽ cho lấy con trai cả ta. Con nghèo khổ ta không kể làm chi chăm chỉ là của hồi môn quí giá lắm rồi. Cô gái rất lo vì dù có sống đến ba trăm năm và làm việc từ sáng đến tối cũng không sao kéo hết chỗ cúi đó. Cô ngồi khóc một mình ba ngày liền không nhúc nhích. Hôm thứ ba hoàng hậu tới ngạc nhiên thấy cô vẫn chưa làm gì cả. Nhưng cô thoái thác rằng vì xa mẹ buồn rầu nên chưa làm được. Hoàng hậu cũng cho là phải nhưng khi quay gót dặn rằng - Mai con phải bắt đầu làm đi nhé. Khi cô gái còn lại một mình một bóng không biết xoay xở ra sao. Trong lúc bối rối cô ra đứng cửa sổ. Cô thấy có ba bà đến. Bà thứ nhất có một bàn chân to bèn bẹt. Môi dưới bà thứ hai trễ xuống quá cằm. Bà thứ ba có một ngón tay cái bèn bẹt. Ba bà ngừng lại trước cửa sổ ngước mắt lên nhìn cô và hỏi cô có việc gì mà phải lo âu. Cô gái kể lể sự tình khốn khổ. Ba bà hứa sẽ đến giúp - Nếu em bằng lòng mời chúng ta đi ăn cưới em nếu em không thẹn gọi chúng ta là chị họ nếu em bằng lòng để chúng ta ngồi cùng tiệc cưới với em thì chúng ta sẽ kéo sợi giúp cho chẳng mấy chốc mà xong. Trang 1 3 http Ba Bà Kéo Sợi Dân

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
303    68    0    19-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.