tailieunhanh - THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI

Chống đô la hóa, vàng hóa, góp phần ổn định tâm lý người dân Tạo tiền đề kìm chế lạm phát Ổn định kinh tế vĩ mô = Củng cố và nâng cao lòng tin vào đồng tiền quốc gia | THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI Quỳnh Châu – Thủy Phương – Tú Linh – Nhật Quang Lớp CT36A NỘI DUNG CHÍNH TTNH & Các dấu mốc đáng lưu ý Diễn biến những năm gần đây PHÁT TRIỂN RÕ RỆT! NHTM – THÀNH PHẦN QUAN TRỌNG THAM GIA TTNH Kết quả và thách thức Chống đô la hóa, vàng hóa, góp phần ổn định tâm lý người dân Tạo tiền đề kìm chế lạm phát Ổn định kinh tế vĩ mô => Củng cố và nâng cao lòng tin vào đồng tiền quốc gia Chênh lệch quá lớn về lãi suất giữa đồng nội tệ và ngoại tệ Nhập siêu liên tục, tạo sức ép lên tỉ giá Tốc độ CPI tuy có chậm lại nhưng vẫn cao Câu chuyện dài hạn??? Hướng giải quyết 9 Khuyến nghị chính sách CÁM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE! Phân công nhiệm vụ 1. Thuyết trình: Phạm Quỳnh Châu và Nguyễn Thủy Phương 2. Trả lời câu hỏi: Vũ Tú Linh và Nguyễn Nhật Quang | THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI Quỳnh Châu – Thủy Phương – Tú Linh – Nhật Quang Lớp CT36A NỘI DUNG CHÍNH TTNH & Các dấu mốc đáng lưu ý Diễn biến những năm gần đây PHÁT TRIỂN RÕ RỆT! NHTM – THÀNH PHẦN QUAN TRỌNG THAM GIA TTNH Kết quả và thách thức Chống đô la hóa, vàng hóa, góp phần ổn định tâm lý người dân Tạo tiền đề kìm chế lạm phát Ổn định kinh tế vĩ mô => Củng cố và nâng cao lòng tin vào đồng tiền quốc gia Chênh lệch quá lớn về lãi suất giữa đồng nội tệ và ngoại tệ Nhập siêu liên tục, tạo sức ép lên tỉ giá Tốc độ CPI tuy có chậm lại nhưng vẫn cao Câu chuyện dài hạn??? Hướng giải quyết 9 Khuyến nghị chính sách CÁM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE! Phân công nhiệm vụ 1. Thuyết trình: Phạm Quỳnh Châu và Nguyễn Thủy Phương 2. Trả lời câu hỏi: Vũ Tú Linh và Nguyễn Nhật . | THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI Quỳnh Châu – Thủy Phương – Tú Linh – Nhật Quang Lớp CT36A NỘI DUNG CHÍNH TTNH & Các dấu mốc đáng lưu ý Diễn biến những năm gần đây PHÁT TRIỂN RÕ RỆT! NHTM – THÀNH PHẦN QUAN TRỌNG THAM GIA TTNH Kết quả và thách thức Chống đô la hóa, vàng hóa, góp phần ổn định tâm lý người dân Tạo tiền đề kìm chế lạm phát Ổn định kinh tế vĩ mô => Củng cố và nâng cao lòng tin vào đồng tiền quốc gia Chênh lệch quá lớn về lãi suất giữa đồng nội tệ và ngoại tệ Nhập siêu liên tục, tạo sức ép lên tỉ giá Tốc độ CPI tuy có chậm lại nhưng vẫn cao Câu chuyện dài hạn??? Hướng giải quyết 9 Khuyến nghị chính sách CÁM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE! Phân công nhiệm vụ 1. Thuyết trình: Phạm Quỳnh Châu và Nguyễn Thủy Phương 2. Trả lời câu hỏi: Vũ Tú Linh và Nguyễn Nhật Quang | THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VIỆT NAM TRONG TƯƠNG LAI Quỳnh Châu – Thủy Phương – Tú Linh – Nhật Quang Lớp CT36A NỘI DUNG CHÍNH TTNH & Các dấu mốc đáng lưu ý Diễn biến những năm gần đây PHÁT TRIỂN RÕ RỆT! NHTM – THÀNH PHẦN QUAN TRỌNG THAM GIA TTNH Kết quả và thách thức Chống đô la hóa, vàng hóa, góp phần ổn định tâm lý người dân Tạo tiền đề kìm chế lạm phát Ổn định kinh tế vĩ mô => Củng cố và nâng cao lòng tin vào đồng tiền quốc gia Chênh lệch quá lớn về lãi suất giữa đồng nội tệ và ngoại tệ Nhập siêu liên tục, tạo sức ép lên tỉ giá Tốc độ CPI tuy có chậm lại nhưng vẫn cao Câu chuyện dài hạn??? Hướng giải quyết 9 Khuyến nghị chính sách CÁM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE! Phân công nhiệm vụ 1. Thuyết trình: Phạm Quỳnh Châu và Nguyễn Thủy Phương 2. Trả lời câu hỏi: Vũ Tú Linh và Nguyễn Nhật Quang

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.