tailieunhanh - Tính năng bảo mật ESET Cybersecurity dành cho Mac (P2)

Tính năng bảo mật ESET Cybersecurity dành cho Mac (P2) .Với chế độ Custom scan, người dùng chọn riêng biệt từng phân vùng, thư mục hoặc các lựa chọn khác để quét: Kiểm tra tình trạng cập nhật của chương trình trong thẻ Update: | Id í í í í í í í Ạ o ỊsỊ i Tính năng bảo mật ESET Cybersecurity dành cho Mac P2 n 1 1 1 1 1 Với chế độ Custom scan người dùng chọn riêng biệt từng phân vùng thư mục hoặc các lựa chọn khác để quét Kiêm tra tình trạng cập nhật của chương trình trong thẻ Update Ngoài ra Cybersecurity còn ghi lại toàn bộ thông tin chi tiết về quá trình quét dưới dạng file log trong phần Tools . Danh sách những file đã bị phát hiện và cách ly - .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.