tailieunhanh - Ba Anh Em

Một người có ba con trai, cả cơ nghiệp có một cái nhà. Người con nào cũng muốn sau này, khi bố mất, nhà sẽ về mình. Ông bố thì con nào cũng quí, thành ra rất phân vân, không biết tính sao cho các con vừa lòng. Bán nhà đi thì có tiền chia cho chúng, nhưng là của hương hỏa nên ông không muốn bán. Sau ông nghĩ được một kế, bảo các con: - Chúng mày hãy đi chu du thiên hạ, thử gan thử sức một phen. Mỗi đứa học lấy một nghề. Đứa nào giỏi. | Ba Anh Em Dân gian Ba Anh Em Tác giả Dân gian Thể loại Cổ Tích Website http Date 13-October-2012 Một người có ba con trai cả cơ nghiệp có một cái nhà. Người con nào cũng muốn sau này khi bố mất nhà sẽ về mình. Ông bố thì con nào cũng quí thành ra rất phân vân không biết tính sao cho các con vừa lòng. Bán nhà đi thì có tiền chia cho chúng nhưng là của hương hỏa nên ông không muốn bán. Sau ông nghĩ được một kế bảo các con - Chúng mày hãy đi chu du thiên hạ thử gan thử sức một phen. Mỗi đứa học lấy một nghề. Đứa nào giỏi nhất bố cho cái nhà. Ba người con lấy làm thích lắm. Người con cả muốn trở thành thợ đóng móng ngựa người thứ hai muốn làm thợ cạo còn người em út muốn làm thầy dạy võ. Ba anh em hẹn nhau ngay về rồi chia tay ra đi. Cả ba người đều gặp được thầy giỏi truyền cho biết hết bí quyết nhà nghề. Người đóng móng ngựa được làm việc cho nhà vua và nghĩ bụng Phen này chắc nhà không thoát khỏi tay mình . Người thợ cạo được sửa tóc cho những nhà quyền quí nên chắc mẩm là được nhà. Anh học võ bị đấm nhiều miếng nhưng vẫn cắn răng chịu nghĩ bụng Nếu sợ bị đấm thì bao giờ được nhà . Đến hẹn ba anh em trở về nhà. Nhưng chẳng ai biết làm thế nào để thi thố tài nghệ của mình bèn ngồi bàn với nhau. Đương lúc ấy chợt có một chú thỏ băng qua cánh đồng. Anh thợ cạo reo lên May quá thật là vừa đúng dịp . Anh liền cầm đĩa xà phòng đánh bọt đợi thỏ ta đến gần anh vừa chạy theo vừa quét xà phòng cạo râu thỏ mà không hề làm thỏ xầy da chút nào. Người bố khen Khá lắm Nếu hai thằng kia không làm được trò gì hay hơn thế thì cho mày cái nhà . Một lát sau có một cỗ xe ngựa chạy qua như bay. Anh đóng móng ngựa nói Bố xem tài con nhé . Anh liền chạy đuổi theo cỗ xe tháo bốn móng sắt của một con ngựa và thay luôn bốn móng mới trong khi ngựa vẫn phi đều. Người bố lại khen Mày giỏi lắm Mày chẳng kém gì em mày. Không biết cho đứa nào cái nhà đây . Lúc bấy giờ người con út mới nói - Thưa bố bây giờ đến lượt con bố cho con thử tài. Vừa lúc ấy trời bắt đầu mưa. Anh ta rút ngay .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.