tailieunhanh - Đề kiểm tra 1 tiết Địa 9 (Kèm đ.án)

Hãy tham khảo 5 Đề kiểm tra 1 tiết Địa 9 (Kèm đáp án) để giúp các em biết thêm cấu trúc đề thi như thế nào, rèn luyện kỹ năng giải bài tập và có thêm tư liệu tham khảo chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt điểm tốt hơn. | MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN ĐỊA LÍ 9 HKI- NĂM HỌC 2012-2013 NỘI DUNG CÁC MỨC ĐỘ TƯ DUY NHẬN BIẾT THÔNG HIỂU VẬN DỤNG THẤP VẬN DỤNG CAO TN TL TN TL T N TL T N TL Địa lí dân cư Biết được số lượng các dân tộc nước ta cũng như sự phân bố dân cư. Biết được chất lượng cuộc sống của người dân đang được cải thiện đáng kể. - Trình bày được những biện pháp giảm gia tăng DS và những lợi ích của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số. Số câu 04 Số điểm 3đ Tỉ lệ 30 Số câu 02 Sô điêm 0 5đ Tỉ lệ 16 7 Sô câu 01 Sô điêm 1đ Tỉ lệ 33 3 Sô câu 01 Sô điêm 1 5đ Tỉ lệ 50 Địa lí kinh tế Nhớ được - Thời gian triển khai công cuộc Đổi mới ở nước ta. - Các tỉnh có thế mạnh về nuôi trồng thuỷ sản. - Các ngành dịch vụ ở nước ta. Biết được loại hình vân tải có vai trò quan trọng trong việc chuyên chở hàng hoá. - Hiểu được đặc điểm các ngành công nghiệp nặng ở nước ta. - Hiểu được vai trò quan trọng của rừng Giải thích được vì sao hàng công nghiệp nhẹ và hàng tiểu thủ công chiếm tỉ trọng cao. Qua số liệu thống kê vẽ được biểu đồ rút ra nhận xét Qua số liệu thống kê đã vận dụng giải thích Số câu 08 Số điểm 7đ Tỉ lệ 70 Sô câu 03 Sô điêm 1 25đ Tỉ lệ 17 8 Sô câu 01 Sô điêm 0 25đ Tỉ lệ 3 6 Sô câu 02 Sô điêm 1 25đ Tỉ lệ 17 8 Sô câu 01 Sô điêm 1 25đ Tỉ lệ 17 8 Sô câu 1 2 Sô điêm 2 5đ Tỉ lệ 35 8 Sô câu 1 2 Sô điêm 0 5đ Tỉ lệ 7 2 -Tổng số câu 12 -Tổng số điểm 10 -Tỉ lệ 100 Số câu 07 Số điểm 3đ Tỉ lệ 30 Số câu 04 Số điểm 4đ Tỉ lệ 40 Số câu 1 2 Số điểm 2 5đ Tỉ lệ 25 Số câu 1 2 Số điểm 0 5đ Tỉ lệ 5 Họ và tên Lớp 9. KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN ĐỊA LÍ Điểm Lời phê của cô giáo NGHIÊM KHÁCH QUAN 3đ I. Hãy khoanh tròn vào 1 chữ cái đứng ở đầu mà em cho là đúng nhất 1 25đ 1. Dân cư nước ta tập trung đông đúc ở a. Đồng bằng. b. Ven biển. c. Miền núi. d. Đô thị. 2. Các tỉnh có sản lượng nuôi trồng thuỷ sản lớn nhất nước ta là a. Kiên Giang Cà Mau Bình Thuận. b. Cà Mau An Giang Bến Tre. . c. Bà Rịa- Vũng Tàu Kiên Giang Bến Tre. d. Cà Mau An Giang Bình Thuận 3. Chức năng chủ yếu của rừng phòng hộ là a. Là khu dự trữ tự .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
85    24    3    27-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.