tailieunhanh - Bài giảng Xây dựng kế hoạch truyền thông

Bài giảng Xây dựng kế hoạch truyền thông là tài liệu dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Bài giảng trình bày những nội dung cũng là những bước trong việc xây dựng một kế hoạch truyền thông: Chuẩn bị kĩ năng, nội dung chính của một kế hoạch truyền thông, tổng quan môi trường, xác định đối tượng liên quan, xác định mục tiêu chiến lược, thông điệp chính, chiến thuật hay phương pháp thực hiện, quản lý rủi ro, ngân sách, đánh giá. | 2008 Xây dựng Kê hoạch Truyền thông Tài liệu tham khảo cho những người hoạt động trong lĩnh vực truyền thông Viết Kế hoạch truyền thông Communication Strategy hay Communication Plan không phải là một khoa học mà là một nghệ thuật. Bởi vậy mà nó rất đa dạng biến hóa và rất khó tìm ra một mẫu số chung một mẫu chuẩn hoàn hảo nào. Đỗ Hoa Time Universal Communications 11 6 2008 Trang 2 MỤC LỤC CHUẨN BỊ KỸ NỘI DUNG CHÍNH CỦA MỘT KẾ HOẠCH TRUYỀN BỐI TỔNG QUAN MÔI XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG LIÊN XÁC ĐỊNH MỤC CHIẾN CÔNG CHÚNG MỤC TUYÊN THÔNG ĐIỆP CHIẾN THUẬT HAY PHƯƠNG THỨC THỰC QUẢN LÝ RỦI NGÂN ĐÁNH KẾT Time Universal Communications Confidential 12 11 2008 Trang 3 CHUẨN BỊ KỸ NĂNG Time Universal Communications Confidential 12 11 2008

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
39    71    0    19-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.