tailieunhanh - Tìm địa chỉ IP của router trong Mac OS X

Tìm địa chỉ IP của router trong Mac OS X .Trong trường hợp bạn đang sử dụng hệ điều hành Mac OS X, nếu gặp bất cứ vấn đề nào trong việc chuyển cổng hoặc hệ thống hoạt động không ổn định thì cần phải đăng nhập vào router hoặc modem để cấu hình lại. Nhưng để làm được việc này thì chúng ta phải tìm được địa chỉ IP của router trước. | Id í í í í í í í Ạ o ỊsỊ i Tìm địa chỉ IP của router trong Mac OS X n 1 1 1 1 1 Trong trường hợp bạn đang sử dụng hệ điều hành Mac OS X nếu gặp bất cứ vấn đề nào trong việc chuyển cổng hoặc hệ thống hoạt động không ổn định thì cần phải đăng nhập vào router hoặc modem để cấu hình lại. Nhưng để làm được việc này thì chúng ta phải tìm được địa chỉ IP của router trước. Trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một số thao tác cơ bản để thực hiện quá trình này. Trước tiên các bạn mở System Preferences từ Dock Cửa sổ System Preferences hiển thị bên dưới mục Internet Wireless các bạn chọn Network System Preferences Show All Personal General Mission Control Language A Text Security a Privacy Universal Access Dtikiop A Screen Saver ack Spotlight Hardware Keyboard CDs a DVDS Displays Energy Save Monse Trackpad Front a Scan Ù Sound Internet Wireless It Mail Contacts MobileMe a Calendars Network Blucloolh Sharing System Users Groups Pa nrntri I Controls Date a I me s Dtt bVart Update Other AppTrap st Canrtelair Flash Player Growl LazyMouse Ma crust SynergyKM Chọn đúng hệ thống mạng đang sử dụng ví dụ trong bài thử nghiệm này là Ethernet địa chỉ IP của router sẽ hiên thị tại đây

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.