tailieunhanh - Thiết lập và sử dụng Home Sharing với iPhone, iPad hoặc iPod Touch (P1)

Tham khảo tài liệu 'thiết lập và sử dụng home sharing với iphone, ipad hoặc ipod touch (p1)', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | mi TV A -7 1 11 r ii r m r 1 Thiêt lập và sử dụng Home Sharing với iPhone iPad hoặc iPod Touch P1 Trước kia tính năng Home Sharing chỉ có thể sử dụng giữa các máy tính với nhau nhưng với phiên bản cập nhật của hệ điều hành iOS giờ đây người sử dụng đã có thể chia sẻ và truyền tải dữ liệu giữa máy tính thư viện iTunes và các thiết bị của Apple khác. Trong bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo cách thức thiết lập hệ thống Home Sharing giữa iTunes trên máy tính tới các thiết bị iOS. Trước tiên các bạn cần chắc chắn rằng thiết bị iPhone iPad hoặc iPod Touch đều đã được cài hệ điều hành iOS bên cạnh đó là phiên bản iTunes mới nhất dành cho PC Bên cạnh đó tất cả các thiết bị và máy tính đều phải thuộc 1 hệ thống mạng nội bộ nhất định. Để kích hoạt tính năng này trong iTunes chọn thẻ Advance Turn on Home Sharing

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.