tailieunhanh - Thiết lập và sử dụng Home Sharing với iPhone, iPad hoặc iPod Touch (P3)

Tham khảo tài liệu 'thiết lập và sử dụng home sharing với iphone, ipad hoặc ipod touch (p3)', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TTTTTTTTTTTTTTTTTT mi TV A -7 1 11 r ii r m r 1 Thiêt lập và sử dụng Home Sharing với iPhone iPad hoặc iPod Touch P3 tTfTTttTTttttTTttt Hệ thống sẽ hiển thị đầy đủ tất cả các dữ liệu ca nhạc video. mà bạn có thể truyền tải tới các thiết bị khác Chọn 1 bài hát hoặc album bất kỳ để thưởng thức Còn nếu bạn đang sử dụng iPad thì sau khi khai báo Apple ID và Password hãy nhấn vào biểu tượng iPod trên màn hình Home Screen

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.