tailieunhanh - Thiết lập và sử dụng Home Sharing với iPhone, iPad hoặc iPod Touch (P2)

Thiết lập và sử dụng Home Sharing với iPhone, iPad hoặc iPod Touch (P2) .Tiếp theo, trên thiết bị iPod Touch, các bạn mở menu Settings Music: Bên dưới mục Home Sharing, điền thông tin Apple ID và Password: .Sau đó, quay trở lại màn hình điều khiển chính và chọn Music: | Thiết lập và sử dụng Home Sharing với iPhone iPad hoặc iPod Touch P2 A Tiếp theo trên thiết bị iPod Touch các bạn mở menu Settings Music Bên dưới mục Home Sharing điền thông tin Apple ID và Password Sau đó quay trở lại màn hình điều khiển chính và chọn Music

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.