tailieunhanh - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9695:2013

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9695:2013 hoàn toàn tương đương với ISO 7562:1990. Tiêu chuẩn đưa ra các hướng dẫn đối với việc bảo quản khoai tây trong kho có thông gió nhân tạo dùng để làm giống, tiêu thụ hoặc chế biến. Mời các bạn tham khảo. | .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    100    1    21-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.