tailieunhanh - Bài giảng Kỹ thuật siêu cao tần - TS. Lê Thế Vinh

Bài giảng Kỹ thuật siêu cao tần được biên soạn dành cho sinh viên điện tử nhằm hỗ trợ kiến thức chuyên ngành. Trong bài giảng sẽ lần lượt trình bày những nội dung: Giới thiệu về Kỹ thuật siêu cao tần, Đường truyền năng lượng siêu cao tần, Hộp cộng hưởng, Mạng nhiều cực. | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh 21 December 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH KHOA ĐIỆN TỬ Bài giảng KỸ THUẬT SIÊU CAO TẦN Microwave Engineering TS. Lê Thế Vinh 21 December 2012 1 Nội dung 1. Giới thiệu về Kỹ thuật Siêu cao tần SCT 2. Chương 1 Đường truyền năng lượng SCT 3. Chương 2 Hộp cộng hưởng 4. Chương 3 Mạng nhiều cực 21 December 2012 2 1 ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh 21 December 2012 1. Giới thiệu Siêu cao tần SóngAđiện từ có bước sóng Ầ 1 mm - 10 m tương đương tần số f - Hz Nội dung Kiến thức cơ bản về lý thuyết và sự lan truyền sóng SCT các quá trình vật lý của dao động điện từ ở dãi SCT. Cụ thể - Quá trình truyền sóng SCT trong các đường truyền phổ biến như ống dẫn sóng dây song hành cáp đồng trục - Quá trình dao động điện từ ở dãi SCT của các mạch dao động cộng hưởng khác nhau trong hộp cộng hưởng các điều kiện cộng hưởng bước sóng độ phẩm chất và các phương pháp kích thích - Các phương pháp phân tích tổng hợp và tính toán mạng nhiều cực bộ chia chạng 2 3 . 21 December 2012 3 1. Giới thiệu Mục tiêu môn học - SV hiểu và trình bày được các kiến thức cơ bản về kỹ thuật SCT như đã nêu trên - Vận dụng kiến thức này để giải một số bài tập cơ bản vào việc sử dụng và khai thác tốt các thiết bị SCT trong thực tế 21 December 2012 4 2 ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh 21 December 2012 1. Giới thiệu Tài liệu tham khảo 1. Kiều Khắc Lâu Cơ sở Kỹ thuật Siêu cao tần NXB Giáo dục 2. Vũ Đình Thành Lý thuyết cơ sở kỹ thuật siêu cao tần NXB KHKT 3. Arthur Bronwell et al. Theory and Application of Microwaves McGrraw-Hill 4. Samuel Y. Liao Microwave Circuits and Devices Prentice Hall 1987. 5. David M. Pozar Microwave Engineering Addison-Wesley Publishing Co. 1993. 21 December 2012 5 1. Giới thiệu Các dải tần số Băng tẩn Tần số GHz Buổc sóng mm HF 0 003 -V- 0 03 -4- VHF 0 03 -4- 0 3 -4- LOGO UHF 0 3 4- 1 0 1000 -4- 300 Băng L 1 0 -4- 2 0 300 -4- 150 Báng s 2 0 4- 4 0 150 -4- 75 Băng c 4 0 -

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.