tailieunhanh - Google Sandbox và Phương pháp kiểm tra

Tham khảo tài liệu 'google sandbox và phương pháp kiểm tra', công nghệ thông tin, quản trị web phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Sandbox Sandboxing hoặc hiệu ứng sandbox hoặc hình phạt của Google là một khái niệm về cách thức Google theo dõi xếp hạng tin tưởng các trang web trong chỉ mục của nó . Google Sandbox được đưa ra nhằm kiểm tra những site mới hoặc những site không được tin tưởng những site phát triển không tự nhiên. Một số phương pháp kiểm tra website có bị sandbox hay không Lưu lượng truy cập website bỗng nhiên giảm rất nhiều. Theo dõi số lượng url được Google index bằng câu lệnh site domain của bạn. Kiểm tra thường xuyên báo cáo của Googe Webmaster Tools về tình trạng của website. Pagerank của site giảm trầm trọng. Kiểm tra thứ hạng trang web của bạn với keyword là chính domain của website. Nếu thứ hạng trang web 50 thì gần như chắc chắn website của bạn đang trong tình trạng Google Sanbox. Kiểm tra Google có liệt kê trang web của bạn vào danh sách đen không an toàn cho trình duyệt bằng phương pháp http safebrowsin. t hay bằng domain của bạn . Kiểm tra chắc chắn trang web của bạn không link đến những website xấu hoặc bị .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.