tailieunhanh - Bài giảng môn học Nhập môn điện toán - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

Bài giảng môn học Nhập môn điện toán là bài giảng dành cho sinh viên ngành khoa học và kỹ thuật máy tính. Nội dung chính gồm 7 chương: Khái niệm cơ bản, phần cứng máy tính, hệ điều hành và mạng máy tính, ngôn ngữ lập trình, phần mềm ứng dụng, các vấn đề tổ chức và xã hội. | MÔN NHẬP MÔN ĐIỆN TOÁN Đối tượng SV đại học chính quy khoa Khoa học Kỹ thuật Máy tính Nội dung chính gồm 7 chương 1. Khái niệm cơ bản. 2. Phần cứng máy tính. 3. Hệ điều hành và mạng máy tính. 4. Ngôn ngữ lập trình. 5. Cơ sở dữ liệu. 6. Phần mềm ứng dụng. 7. Các vấn đề tổ chức xã hội. Tài liệu tham khảo Computing 3rd ed. Geoffrey Knott Nick Waites 2000. Tập slide bài giảng thực hành của môn học này. Môn Nhập môn điện toán Khoa Công nghệ Thông tin BK Trường ĐH Bách Khoa Slide 1 MÔN NHẬP MÔN ĐIỆN TOÁN Chương 1 KHÁI NIỆM CƠ BẢN Định nghĩa sơ khởi về máy tính số Lịch sử phát triển máy tính số Hệ thống số đếm Biểu diễn dữ liệu Luận lý máy tính Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Môn Nhập môn điện toán Chương 1 Khái niệm cơ bản Slide 2 Định nghĩa sơ khởi về máy tính số Con người thông minh hơn các động vật khác nhiều trong cuộc sống họ đã chế tạo ngày càng nhiều công cụ thiết bị để hỗ trợ mình trong hoạt động. Các công cụ thiết bị do con người chế tạo ngày càng tinh vi phức tạp và thực hiện nhiều công việc hơn trước đây. Mỗi công cụ thiết bị thường chỉ thực hiện được 1 vài công việc cụ thể nào đó. Thí dụ cây chổi để quét radio để bắt và nghe đài audio. Máy tính số digital computer cũng là 1 thiết bị nhưng thay vì chỉ thực hiện 1 số chức năng cụ thể sát với nhu cầu đời thường của con người nó có thể thực hiện 1 số hữu hạn các chức năng cơ bản tập lệnh mỗi lệnh rất sơ khai chưa giải quyết trực tiếp được nhu cầu đời thường nào của con người. Cơ chế thực hiện các lệnh là tự động bắt đầu từ lệnh được chỉ định nào đó rồi tuần tự từng lệnh kế tiếp cho đến lệnh cuối cùng. Danh sách các lệnh được thực hiện này được gọi là chương trình. Khoa Công nghệ Thông tin Trường ĐH Bách Khoa Môn Nhập môn điện toán Chương 1 Khái niệm cơ bản Slide

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.