tailieunhanh - Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kinh tế nông nghiệp: Nghiên cứu chuỗi cung ứng cây giống trồng rừng sản xuất vùng Đông Nam Bộ

Mục tiêu của đề tài: i) Hệ thống hóa và làm sáng tỏ cơ sở lý luận, thực tiễn về chuỗi cung ứng cây giống trồng rừng sản xuất; ii) Đánh giá thực trạng chuỗi cung ứng cây giống trồng rừng sản xuất và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của chuỗi cung ứng cây giống trồng rừng sản xuất vùng Đông Nam Bộ; iii) Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng cây giống trồng rừng sản xuất vùng Đông Nam Bộ. Sau đây là bản tóm tắt luận án. | _______________________ w HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆ I NAM VŨ THU HƯƠNG NGHIÊN CỨU CHUỖI CUNG ỨNG CÂY GIỐNG TRỒNG RỪNG SẢN XUẤT VÙNG ĐÔNG NAM BỘ CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP MÃ SỐ 62 62 01 15 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ HÀ NỘI - 2016 Công trình hoàn thành tại HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Người hướng dẫn 1. PGS. TS. NGUYỄN VĂN TUẤN 2. TS. DƯƠNG VĂN HIỂU Phản biện 1 . Nguyễn Nguyễn Cự Hội Kinh tế nông lâm Phản biện 2 . Nguyễn Mậu Dũng Học viện Nông nghiệp Việt Nam Phản biện 3 TS. Phạm Xuân Phương Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện họp tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam Vào hồi giờ ngày tháng năm 2016 Có thê tìm hiêu luận án tại thư viện Thư viện Quốc gia Việt Nam Thư viện Học viện Nông nghiệp Việt Nam PHẦN 1. MỞ ĐẦU . TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Để xuất khẩu sản phẩm gỗ và gỗ rừng trồng Việt Nam phải đáp ứng được tiêu chuẩn của các nước đối tác như Luật Lacey 9 2010 của Hoa Kỳ Qui chế 995 2010 của EU .về việc chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Cuối 2015 Cộng đồng kinh tế Asian chính thức được thành lập một trong bốn mục tiêu mà họ hướng tới là một thị trường đơn nhất và cơ sở sản xuất chung trong đó có nông lâm nghiệp Lê Triệu Dũng 2015 . Điều này đòi hỏi các ngành nông lâm nghiệp nói chung và sản xuất cây giống trồng rừng sản xuất nói riêng phải nhanh chóng tiếp cận để hội nhập với kinh tế thế giới. Đông Nam Bộ có diện tích đất lâm nghiệp chiếm 21 7 tong diện tích đất tự nhiên Tổng cục thống kê 2014 . Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển nghề sản xuất cây giống lâm nghiệp nói chung cây giống trồng rừng nói riêng. Các giống cây lâm nghiệp được công nhận khá nhiều như keo lai nhân tạo keo lai tự nhiên keo tai tượng keo lá tràm . .là nguồn cung cấp vật liệu giống phong phú cho sản xuất cây giống trồng rừng trong vùng và các địa phương khác. Theo Chiến lược phát triển giống cây lâm nghiệp Bộ NN PTNT 2006 và nghiên cứu của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 2010 cây giống lâm nghiệp .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.