tailieunhanh - Kỹ năng phục vụ khách hàng (Công ty Ôtô Toyota Việt Nam)

Mục đích của kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp là hướng tới triết lý “Khách hàng là số 1” của Toyota, bằng cách hiểu rõ yêu cầu của khách hàng, mong đợi của họ và cung cấp cho họ dịch vụ tốt nhất. Nội dung tài liệu trình bày mục đích của kỹ năng phục vụ khách hàng; vai trò, yêu cầu và ảnh hưởng của CVDV; kỹ năng điện thoại; hoạt động kiểm soát và tổng kết. | Kỹ năng phục vụ khách hàng Tháng 4 2009 Phòng Kaizen và hoạt động đại lý - DOK CÔNG TY ÔTÔ TOYOTA VIỆT NAM Toyota Service Advisor program Nội dung 1. Mục đích 2. Vai trò yêu cầu và ảnh hưởng của CVDV 3. Cấu trúc kỹ năng phục vụ khách hàng 3-1. Bốn hoạt động nâng cao sự hài lòng KH 3-2. Bốn mong muốn chính của khách hàng 3-3. Tác phong và thái độ của CVDV 3-4. Kỹ năng giao tiếp 4. Kỹ năng điện thoại 5. 6. Tổng Hoạt động kiểm soát Tổng kết 1. Mục đích Mục đích của kỹ năng chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp là hướng tới triết lý Khách hàng là số 1 của Toyota bằng cách hiểu rõ yêu cầu của khách hàng mong đợi của họ và cung cấp cho họ dịch vụ tốt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
68    169    0    09-06-2023
7    157    2    09-06-2023
4    168    0    09-06-2023
12    172    0    09-06-2023
13    155    0    09-06-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.