tailieunhanh - Google mới cập nhật thông tin Link schemes

Đầu tháng 10 Google đã cập nhật thông tin Linkchemes, hướng dẫn chi tiết cho các quản trị trang web để tối ưu thân thiện với Google tốt hơn. Kết quả xếp hạng của website trên google một phần dựa trên sự phân tích của những site liên kết với bạn. Số lượng, chất lượng và sự liên quan đều ảnh hưởng đến thứ web liên kết với bạn sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quát trên site bạn, và nó thể hiện sự phổ biến cũng như chất lượng của site. . | Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl CTQ CTQ 5i 5i Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Hl Đầu tháng 10 Google đã cập nhật thông tin Linkchemes hướng dẫn chi tiết cho các quản trị trang web để tối ưu thân thiện với Google tốt hơn. Kết quả xếp hạng của website trên google một phần dựa trên sự phân tích của những site liên kết với bạn. Số lượng chất lượng và sự liên quan đều ảnh hưởng đến thứ web liên kết với bạn sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quát trên site bạn và nó thể hiện sự phổ biến cũng như chất lượng của site. Bất kỳ liên kết nào có ý định làm thay đổi kết quả xếp hạng của google thì nên lưu ý đến Link schemes này. Nó là những hành động nhằm mang liên kết đến site của bạn hoặc từ site bạn ra ngoài. Cố ý sử dụng những liên kết này có thể ảnh hưởng đến kết quả tìm kiếm của Google và hành động đó là vi phạm đến Webmaster Guildline của Google. Sau đây là một số ví dụ của Link schemes về sự tiêu cực gây ảnh hưởng đến thứ hạng của trang web trong kết quả tìm kiếm 1. Mua bán liên kết ở những trang có PageRank cao. Bao gồm việc trao đổi tiền cho các liên kết hoặc bài viết có chứa các liên kết. Hoặc gửi cho ai đó một sản phẩm miễn phí để họ viết về nó trong đó có chứa liên kết. 2. Sự trao đổi liên kết quá nhiều liên kết với tôi và tôi sẽ liên kết với bạn . 3. Liên kết với những web spam hoặc website không liên quan với mục đích tăng PageRank. 4. Xây dựng trang đối tác độc quyền vì lợi ích của liên kết chéo. 5. Sử dụng những chương trình hoặc dịch vụ tự động tạo liên kết cho .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.