tailieunhanh - Bài giảng Giải tích 1 - Chương 2: Hàm số nhiều biến (Phần 1)

Bài giảng "Giải tích 1 - Chương 2: Hàm số nhiều biến (Phần 1)" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm mở đầu, tập hợp trong Rn, định nghĩa hàm nhiều biến. Cuối chương có các bài tập dành cho người đọc tự ôn tập lại kiến thức. . | CHƯƠNG II HÀM SỐ NHIỀU BIẾN I. Các khái niệm mở đâu 1. Tập hợp trong Rn 2. Định nghĩa hàm nhiều biến CHƯƠNG II HÀM SỐ NHIỀU BIẾN I. CÁC KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU hợp trong Rn . Khoảng cách giữa hai điểm Xét hai điểm M X1 X2 . Xn N yi y2 . Yn trong không gian Rn . Khoảng cách giữa M và N cho bởi công thức n 2 __________________ d M N xi - yi x1 - y1 . xn - yn i 1 Tính chất Ba điểm A B C tùy ý trong Rn ta có d A B 0 A B d A B d B A d A B d A C d C B I. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN hợp trong Rn . Lân cận của một điểm. Tập hợp B M0 r J Me Rn d M0 M rỊ gọi là hình cầu mở tâm M0 bán kính r . Lân cận của M0 là tất cả các tập hợp chứa một - lân cận B M0 8 nào đó của M0. Chú ý Trong R hình dạng của B x0 r là khoảng x0-r x0 r Trong R2 hình dạng của B x0 r là miền tròn không lấy những điểm nằm trên biên Trong R3 hình dạng của B x0 r là quả cầu không lấy những điểm nằm trên biên mặt cầu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.