tailieunhanh - Đề KTCL ôn thi ĐH môn Hóa học - THPT Trần Phú lần 1 (2012-2013) đề 203

Đề kiểm tra chất lượng ôn thi ĐH môn Hóa học - THPT Trần Phú lần 1 (2012-2013) đề 203 dành cho học sinh lớp 12, giúp các em củng cố kiến thức đã học ở trường và thi đạt kết quả cao. | SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THANH HÓA KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ _ CÁC MÔN THI ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2012 - 2013 _ LẦN I THÁNG 01 2013 ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi môn Hóa học_ Khối A B Đề thi có 6 trang Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề Mã đề 203 Họ tên thí sinh . Số báo danh . Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố C 12 H 1 O 16 N 14 P 31 S 32 He 4 Na 23 K 39 Ca 40 Ba 137 Al 27 Zn 65 Fe 56 Cu 64 Ag 108 Cr 52. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 Câu 1. Cho các phát biểu sau a Số nguyên tử cacbon của chất béo là số lẻ b Phản ứng xà phòng hóa chất béo là phản ứng một chiều c Nguyên nhân của hiện tượng dầu mỡ động thực vật để lâu bị ôi thiu là do nối đôi C O bị oxi hóa chậm bởi oxi không khí tạo thành sản phẩm có mùi khó chịu d Trong công nghiệp một lượng lớn chất béo dùng điều chế xà phòng glixerol và chế biến thực phẩm e Lipit bao gồm chất béo sáp gluxit và photpholipit. Số phát biểu đúng là A. 2. B. 5. C. 3. D. 4. Câu 2. Tiến hành các thí nghiệm sau a Cho Mg vào dung dịch Fe2 SO4 3 dư b Dẫn khí H2 dư qua bột MgO nung nóng c Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch Fe NO3 2 dư d Cho Na vào dung dịch MgSO4 e Nhiệt phân Hg NO3 2 g Đốt Ag2S trong không khí h . Điện phân dung dịch Cu NO3 2 với cực dương làm bằng đồng cực âm làm bằng thép. Số thí nghiệm không tạo thành kim loại là A. 4 B. 2. C. 3. D. 5. Câu 3. Cho dãy các chất Canxi hiđrocacbonat amoni photphat etylamoni fomat amoni axetat etyl metanoat. Số chất trong dãy vừa phản ứng được với dung dịch HCl vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là A. 3. B. 2. C. 5. D. 4. Câu 4. Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg Al Zn và Cu tác dụng hết với dung dịch HNO3 thu được dung dịch Y không có muối amoni và 11 2 lít đktc hỗn hợp khí Z gồm N2 NO N2O và NO2 trong đó N2 và NO2 có phần trăm thể tích bằng nhau có tỉ khối đối với heli bằng 8 9. Số mol HNO3 phản ứng là A. 2 8 mol. B. 3 4 mol. C. 3 2 mol. D. 3 0 mol. Câu 5. Cho dãy các chất CO2 H2S MgO Cl2 CCl4. Số chất trong dãy mà phân tử chỉ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
29    85    1    27-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.