tailieunhanh - Đề thi thử ĐH môn Sinh học - THPT Nguyễn Thị Bích Châu năm 2011

Tham khảo đề thi thử ĐH môn Sinh học - THPT Nguyễn Thị Bích Châu năm 2011 dành cho các bạn học sinh lớp 12 và quý thầy cô tham khảo, để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. | SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ TĨNH ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2011 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ BÍCH CHÂU Môn Sinh học Thời gian làm bài 60 phút 40 câu trắc nghiệm Mã đề thi 485 Thí sinh không được sử dụng tài liệu Họ tên thí sinh .Số báo danh . Câu 1 Thế nào là gen đa hiệu A. gen điều khiển hoạt động của các gen khác. B. gen tạo ra nhiều loại mARN. C. gen tạo ra sản phẩm với hiệu quả rất cao. D. gen mà sản phẩm của nó ảnh hưởng đến nhiều tính trạng khác nhau. Câu 2 Đối với vi khuẩn thì tiêu chuẩn hàng đầu để phân biệt 2 loài thân thuộc là A. tiêu chuẩn địa lí- sinh thái. B. tiêu chuẩn hình thái. C. tiêu chuẩn sinh lí- sinh hoá. D. tiêu chuẩn di truyền. Câu 3 Trong quần thể ngẫu phối p là tần sô tương đối alen A q là tần số tương đối alen . Khi quần thể đạt trạng thái cân bằng thì A. p2AA 2pq Aa q2aa 1. B. p2AA 2pq Aa q2aa. C. q2 AA 2pq Aa p2aa 1. D. pA qa. Câu 4 Gen có cấu trúc chung bao gồm các vùng theo trình tự A. Vùng khởi đầu - vùng vận hành- vùng mã hoá- vùng kết thúc. B. Vùng khởi đầu - vùng vận hành- vùng kết thúc. C. Vùng khởi đầu - vùng mã hoá- vùng kết thúc. D. Vùng khởi động - vùng mã hoá- vùng kết thúc. Câu 5 Ở thực vật để duy trì ưu thế lai người ta sử dụng phương pháp A. lai luân phiên. B. cho sinh sản sinh dưỡng. C. lai khác loài. D. cho tự thụ phấn kéo dài. Câu 6 Quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng A. các gen phân li trong giảm phân và tổ hợp trong thụ tinh. B. liên kết gen hoàn toàn. C. biến dị tổ hợp vô cùng phong phú ở loài giao phối. D. hoán vị gen. Câu 7 Trường hợp trội hoàn toàn tỉ lệ kiểu gen kiểu hình của phép lai P Aa x Aa lần lượt là A. 1 2 1 và 1 1. B. 3 1 và 3 1. C. 1 2 1 và 1 2 1. D. 1 2 1 và 3 1. Câu 8 Kiểu gen AaBbDD giảm phân bình thường cho các loại giao tử A. ABD AbD aBD. B. ABD AbD aBD abD. C. ABD AbD. D. ABD abd. Câu 9 Hoá thạch là A. những sinh vật bị hoá thành đá. B. các bộ xương của sinh vật còn lại sau khi chúng chết. C. những sinh vật đã sống qua 2 thế kỉ. D. di tích của sinh vật sống trong các thời đại trước để lại

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    55    0    21-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.