tailieunhanh - Đào tạo và phát triển nhân viên trong quản trị nhân lực

Đào tạo là gì? Phát triển là gì? Đào tạo là quá trình cung cấp cho nhân viên những kỹ năng cụ thể hoặc giúp họ sửa chữa những sai sót trong thực hiện công việc Phát triển là những nỗ lực nhằm cung cấp cho nhân viên những khả năng mà tổ chức sẽ cần trong tương lai và phù h = | BÀI 6 ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN Nội dung 1. Tạo sao cần đào tạo và phát triển 2. Các bước của đào tạo và phát triển phương pháp đào tạo & PT 4. Đánh giá ĐT&PT 1. TẠO SAO CẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN Năng lực của nhân viên mới tuyển Yêu cầu công việc hiện nay Yêu cầu CV trong tương lai Thiếu hụt Năng lực của nhân Viên mới tuyển Yêu cầu công việc hiện nay Đào tạo Đào tạo giúp đảm nhận công việc hiện nay tốt hơn Yêu cầu công việc hiện nay Yêu cầu CV trong tương lai Phát triển Phát triển giúp chuẩn bị cho CV trong tương lai CÁC ĐỊNH NGHĨA Đào tạo là gì? Phát triển là gì? Đào tạo là quá trình cung cấp cho nhân viên những kỹ năng cụ thể hoặc giúp họ sửa chữa những sai sót trong thực hiện công việc Phát triển là những nỗ lực nhằm cung cấp cho nhân viên những khả năng mà tổ chức sẽ cần trong tương lai và phù hợp với nguyện vọng của nhân viên Đào tạo Phát triển Nhằm vào Công việc hiện tại Hiện tại và tương lai Phạm vi Cá nhân Nhóm hoặc tổ chức Thời gian Ngay lập tức Dài hạn Mục tiêu Khắc phục . | BÀI 6 ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN Nội dung 1. Tạo sao cần đào tạo và phát triển 2. Các bước của đào tạo và phát triển phương pháp đào tạo & PT 4. Đánh giá ĐT&PT 1. TẠO SAO CẦN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN Năng lực của nhân viên mới tuyển Yêu cầu công việc hiện nay Yêu cầu CV trong tương lai Thiếu hụt Năng lực của nhân Viên mới tuyển Yêu cầu công việc hiện nay Đào tạo Đào tạo giúp đảm nhận công việc hiện nay tốt hơn Yêu cầu công việc hiện nay Yêu cầu CV trong tương lai Phát triển Phát triển giúp chuẩn bị cho CV trong tương lai CÁC ĐỊNH NGHĨA Đào tạo là gì? Phát triển là gì? Đào tạo là quá trình cung cấp cho nhân viên những kỹ năng cụ thể hoặc giúp họ sửa chữa những sai sót trong thực hiện công việc Phát triển là những nỗ lực nhằm cung cấp cho nhân viên những khả năng mà tổ chức sẽ cần trong tương lai và phù hợp với nguyện vọng của nhân viên Đào tạo Phát triển Nhằm vào Công việc hiện tại Hiện tại và tương lai Phạm vi Cá nhân Nhóm hoặc tổ chức Thời gian Ngay lập tức Dài hạn Mục tiêu Khắc phục những Chuẩn bị cho nhu cầu thiếu sót hiện tại trong tương lai CHIẾN LƯỢC NHÂN LỰC CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO Chiến lược tổ chức Môi trường Các đặc tính của tổ chức Các khả năng của tổ chức CẢI THIỆN HIỆU QUẢ Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược đào tạo của một tổ chức PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ NHU CẦU CỦA TỔ CHỨC CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Quy trình đào tạo THÁCH THỨC CỦA ĐÀO TẠO Liệu đào tạo có phải là giải pháp hay không? Liệu các mục tiêu đào tạo có rõ ràng và khả thi không? Liệu đào tạo có phải là một sự đầu tư đúng đắn không? Liệu đào tạo có tác dụng không ? THÁCH THỨC CỦA PHÁT TRIỂN Ai là người chịu trách nhiệm? Nên quan tâm tới vấn đề phát triển sự nghiệp bao nhiêu là vừa? Làm sao thoả mãn được nhu cầu của một đội ngũ nhân viên khác nhau? Ai cần được đào tạo Nhân viên Quản lý Cần đào tạo cho mọi thành viên trong tổ chức “Đầu tư” “Chi phÝ” Hay ? Chi phí đào tạo Lợi ích của đào tạo Với tổ chức Với người LĐ Xã hội Trách .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.