tailieunhanh - Đề kiểm tra 15 phút Vật lí 7 kì 1

Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra 15 phút Vật lí 7 kì 1 sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những dạng bài chính được đưa ra trong đề thi. Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi hiệu quả. | Họ và tên: Lớp: Điểm Lời phê của cô giáo I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất. ( 2 điểm) 1. Sau khi gõ dùi vào mặt trống, bộ phận nào phát ra âm? A. Dùi dao động phát ra âm. C. Mặt trống dao động phát ra âm B. Không khí dao động phát ra âm D. Tay ta dao động phát ra âm 2. Số dao động trong một giây gọi là: A. Vận tốc C. Biên độ B. Tần số D. Công suất 3. Âm phát ra càng cao khi: A. Độ to của âm càng lớn C. Tần số dao động càng lớn B. Độ to của âm càng nhỏ D. Tần số dao động càng giảm 4. Một con lắc thực hiện 20 dao động trong thời gian 10 giây. Tần số dao động của con lắc là: A. 2Hz C. 0,5Hz B. 2s D. 0,5s II. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau: 3 điểm 1. Khi âm phát ra các vật đều. 2. Biên lớn, âm phát ra càng. 3. Độ lệch lớn nhất của vât gọi động 4. Âm có tần số lớn hơn 20000Hz gọi âm có tần số. 5. Khi thổi vào miệng 1 lọ nhỏ động và phát ra âm 6. Âm phát ra từ 1 cái loa càng to màng loa càng lớn. III. Trả lời các câu hỏi sau: 5 điểm 1. Âm trầm(âm bổng) phụ thuộc vào yếu tố nào? Âm to(âm nhỏ) phụ thuộc vào yếu tố nào? ( 3 điểm) 2. Trong 10 giây, một lá thép thực hiện được 5000 dao động. Hỏi dao động của lá thép có phát ra âm không? Tai người có thể cảm nhân được âm thanh do lá thép đó phát ra không? Tại sao? ( 2 điểm) . Đáp án: I. Mỗi câu đúng được 0,5đ 1-C 2-B 3-C 4-A II. Mỗi câu đúng được 0,5đ động 2. dao động/to 3. dao động/biên độ. 4. siêu âm/nhỏ hơn 20Hz 5. không khí trong lọ 6. biên độ dao động III Câu 1: -Âm trầm(âm bổng) phụ thuộc vào tần số dao động. 0,5đ -Âm to(âm nhỏ) phụ thuộc vào biên độ dao động. 0,5đ -Tần số dao động càng lớn, âm phát ra càng cao(bổng). 0,5đ -Tần số dao động càng nhỏ, âm phát ra càng thấp(trầm) 0,5đ - Biên đọ dao động càng lớn, âm phát ra càng to. 0,5đ - Biên độ dao động càng nhỏ, âm phát ra càng lớn. 0,5đ Câu 2: -Dao động của lá thép có phát ra âm vì khi phát ra âm, các vật đều dao -Tần số dao động của lá thép là 500Hz->Âm thanh do lá thép phát ra có tần số là 500Hz. 0,5đ -Tai người có thể cảm nhận được âm đó phát ra vì tai người có thể nghe được âm có tần số trong khoảng 20Hz->20000Hz. 1đ

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.