tailieunhanh - Đề thi thử ĐH môn Sinh học - THPT Lộc Thanh (2010-2011) đề 12

Để giúp cho các bạn học sinh lớp 12 có thể chuẩn bị ôn tập tốt hơn cho kỳ thi tuyển sinh Đại học môn Sinh học, mời các thầy cô và các bạn tham khảo đề thi thử ĐH môn Sinh học - THPT Lộc Thanh (2010-2011) đề 12. | Sở GD - ĐT Lâm Đồng Trường THPT Lộc Thanh ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC Năm học 2010 - 2011 Môn Sinh học 12 Cơ bản Thời gian làm bài 60 phút Mã đề 12 Chọn chữ cái tương ứng là câu trả lời đúng và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm Tần số alen của một gen được tính bằng Tỉ số giữa các giao tử mang alen đó trên tổng số giao tử mà quần thể đó tạo ra tại một thời điểm xác định Tỉ lệ phần trăm các cá thể trong quần thể có kiểu gen đồng hợp về alen đó tại một thời điểm xác định Tỉ lệ phần trăm các cá thể trong quần thể có kiểu hình do alen đó quy định tại một thời điểm xác định Tỉ lệ phần trăm các cá thể mang alen đó trong quần thể tại một thời điểm xác định Số thể dị hợp ngày càng giảm thể đồng hợp ngày càng tăng được thấy trong quá trình Tự phối Ngẫu nhiên Sinh sản sinh dưỡng Sinh sản hữu tính Đặc điểm nào dưới đây không phải là điều kiện nghiệm đúng của định luật Hardy- Weinberg Phải có tác động của chọn lọc tự nhiên QT phải có kích thước lớn Phải xảy ra sự ngẫu phối giữa các cá thể QT phải được cách li với các quần thể khác Ở bò AA qui định lông đỏ Aa qui định lông khoang aa qui định lông trắng. Một quần thể bò có 4169 con lông đỏ 3780 con lông khoang 756 con lông trắng. Tần số tương đối của các alen trong quần thể như thế nào p A 0 7 q a 0 3. p A 0 6 q a 0 4. p A 0 5 q a 0 5. p A 0 4 q a 0 6. Một lồi thực vật ở thế hệ P có tỉ lệ Aa là 100 khi bị tự thụ phấn bắt buộc thì ở thế hệ F2 tỉ lệ Aa sẽ là 25 . 50 . 75 . 12 5 . Ưu thế lai là hiện tượng con lai có sức sống năng suất cao hơn hẳn bố mẹ. con lai có kiểu hình mới so với bố mẹ. con lai mang kiểu gen đồng hợp trội. con lai có năng suất cao hơn bố mẹ nhưng bất thụ. Theo giả thuyết siêu trội con lai có kiểu hình vượt trội so với bố mẹ khi có kiểu gen AaBbDd aaBBddEE. AaBBDd. AaBBDDee Đối với cây trồng để duy trì và củng cố ưu thế lai người ta có thể sư dụng sinh sản sinh dưỡng lai luân phiên. lai khác dòng tự thụ phấn. Quy trình tạo giống bằng phương pháp gây đột biến gồm các bước gây đột biến - chọn lọc giống - tạo dòng thuần. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.