tailieunhanh - Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9650:2013

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9650:2013 về tinh dầu - Nguyên tắc chung về bao gói, điều kiện đóng gói và bảo quản đưa ra các yêu cầu đối với các bao bì chứa tinh dầu cũng như các khuyến cáo liên quan đến điều kiện đóng gói và bảo quản. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.