tailieunhanh - Định hướng nhân viên

1. Bày tỏ nguyện vọng nghề nghiệp một cách thực tế - biểu hiện về mặt tâm lý (lo lắng, hoảng hốt) - tham gia những vấn đề xã hội 2. Tăng năng suất - Nhanh chóng bắt đầu, theo kịp tiến độ, tăng chất lượng - Tiết kiệm chi phí, mang lại lợi nhuận 3. Tiết kiệm thời gian, công sức - hệ thống - hiệu quả 4. Tăng cường tính ổn định nghề nghiệp - giảm sự lo lắng, tăng. | Bài 5 Định hướng và sắp xếp công việc Ngày làm việc đầu tiên Bạn muốn biết những gì trong ngày làm việc đầu tiên? Công việc? Tổ chức? Giám đốc/Giám sát viên? Đồng nghiệp? Vị trí/môi trường làm việc? Điều kiện làm việc? Hiện tại công việc đang tiến triển ra sao? Những vấn đề thực tế 1. Thực tại thường khác so với mong đợi. 2. Trong ngày đầu tiên, công ty thường tập trung nhiều hơn tới nhân viên. 3. Nhân viên có thể hay rời bỏ công việc trong vòng vài tháng đầu hơn là thời gian sau này. 4. Chương trình định hướng không hiệu quả sẽ làm tăng cao tần suất nghỉ việc của nhân viên và tăng chi phí. Định hướng là gì? Drop-out Ổn định Truyền thống văn hóa Nghỉ việc Thừa kế Thông tin mới Định hướng Kinh nghiệm trước kia Phân tích/ Tổng hợp một quá trình tương tác của những yếu tố chỉ dẫn đa diện, bao gồm những dự đoán, sự cảm thông, sự tương quan, và những ý kiến bác bỏ Mục đích của việc định hướng 1. Bày tỏ nguyện vọng nghề nghiệp một cách thực tế - biểu hiện về . | Bài 5 Định hướng và sắp xếp công việc Ngày làm việc đầu tiên Bạn muốn biết những gì trong ngày làm việc đầu tiên? Công việc? Tổ chức? Giám đốc/Giám sát viên? Đồng nghiệp? Vị trí/môi trường làm việc? Điều kiện làm việc? Hiện tại công việc đang tiến triển ra sao? Những vấn đề thực tế 1. Thực tại thường khác so với mong đợi. 2. Trong ngày đầu tiên, công ty thường tập trung nhiều hơn tới nhân viên. 3. Nhân viên có thể hay rời bỏ công việc trong vòng vài tháng đầu hơn là thời gian sau này. 4. Chương trình định hướng không hiệu quả sẽ làm tăng cao tần suất nghỉ việc của nhân viên và tăng chi phí. Định hướng là gì? Drop-out Ổn định Truyền thống văn hóa Nghỉ việc Thừa kế Thông tin mới Định hướng Kinh nghiệm trước kia Phân tích/ Tổng hợp một quá trình tương tác của những yếu tố chỉ dẫn đa diện, bao gồm những dự đoán, sự cảm thông, sự tương quan, và những ý kiến bác bỏ Mục đích của việc định hướng 1. Bày tỏ nguyện vọng nghề nghiệp một cách thực tế - biểu hiện về mặt tâm lý (lo lắng, hoảng hốt) - tham gia những vấn đề xã hội 2. Tăng năng suất - Nhanh chóng bắt đầu, theo kịp tiến độ, tăng chất lượng - Tiết kiệm chi phí, mang lại lợi nhuận 3. Tiết kiệm thời gian, công sức - hệ thống - hiệu quả 4. Tăng cường tính ổn định nghề nghiệp - giảm sự lo lắng, tăng sự tự tin 5. Giảm xung đột và bảo đảm sự hợp tác trôi chảy - Giảm thiểu những điểm khó hiểu hoặc phân biệt thông qua sự hợp tác giữa các đồng nghiệp - Bảo đảm quyền lợi của nhóm dân tộc thiểu số, tầng lớp được bảo hộ Mục đích của định hướng Tôi cũng không biết mọi việc đã bắt đầu ra sao. Tất cả những gì tôi biết là: đó là một phần trong văn hóa công ty ta. Mục đích của định hướng “Ôi, lạy Chúa, các vị! Cà vạt của các vị bị lệch rồi đấy.” Mục tiêu của Chương trình định hướng Ví dụ: Metropolitan Life, Insurance Company, New York City, USA Nuôi dưỡng niềm tự hào được làm việc cho một công ty chất lượng. Tạo ra nhận thức công ty có quy mô như một tổ chức tài chính lớn. Nhấn mạnh rằng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.