tailieunhanh - Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 1 - ĐH Công nghệ Thông tin

Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 1: Tổng quan" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các khái niệm của một hệ cơ sở dữ liệu, các mô hình dữ liệu, mô hình dữ liệu quan hệ, đại số quan hệ, ngôn ngữ SQL,. . | ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Tài liệu giảng dạy Cơ SỞ Dữ LIỆU B Khoa Hệ thống thông tin NỘỈ dung Chương 1 Tổng quan Giới thiệu các khái niệm của một hệ CSDL Các mô hình CSDL Chương 2 Mô hình dữ liệu quan hệ Chương 3 Ngôn ngữ đại số quan hệ Chương 4 Ngôn ngữ SQL Chương 5 Ràng buộc toàn vẹn trong CSDL Chương 6 Phụ thuộc hàm và dạng chuẩn Chương 1 Tổng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    51    1    22-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.