tailieunhanh - Truyện ngụ ngôn "Người và chim sáo"

Một hôm, người trồng nho bắt gặp trong vườn mình con sáo nhỏ đang rỉa những quả nho chín mọng trên cành. Ông bèn lớn tiếng nhiếc móc con chim kia là đồ trộm cắp đáng khinh. Chim bèn hỏi lại: - Thế nếu không có tôi bắt sâu giữ bọ suốt mùa qua thì liệu đã có vườn quả hôm nay không? | Người và chim sáo Nguồn Một hôm người trồng nho bắt gặp trong vườn mình con sáo nhỏ đang rỉa những quả nho chín mọng trên cành. Ông bèn lớn tiếng nhiếc móc con chim kia là đồ trộm cắp đáng khinh. Chim bèn hỏi lại - Thế nếu không có tôi bắt sâu giữ bọ suốt mùa qua thì liệu đã có vườn quả hôm nay không - Mi ăn sâu bọ như người ta ăn thịt trứng. Ta không đòi trả tiền thì thôi lại còn kể công sao - Một vài quả nho mà đổi được vườn nho sao ông lại tiếc - Ta không cần mi hãy cút đi đồ ăn hại. Người trồng nho giận dữ ném đất đánh đuổi chim đi. Mùa sau chim đi biệt không trở lại. Sâu bọ phá hết vườn nho không còn một lá. Bây giờ người trồng nho mới cất tiếng than Ôi ta tiếc vài chùm nho nhỏ để làm mất cả vườn nho

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.