tailieunhanh - Ôn thi đại học môn văn – Giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm Chí Phèo

Trong dòng văn học hiện thực phê phán 1930-1945. Chí Phèo có lẽ là tác phẩm thành công hơn cả trong việc đem lại cho người đọc những ấn tượng mạnh mẽ, không thể quên về bức tranh đen tối ngột ngạt, bế tắc của nông thôn Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám, đồng thời thức tỉnh cái phần lương tri tốt đẹp nhất của con người, khơi dậy lòng căm ghét cái xã hội vạn ác đã chà đạp lên nhân phẩm con người, thương xót, cảm thông với những thân phận cùng đinh bị giày vò, tha. | Ôn thi đại học môn văn -phần 78 Giá trị hiện thực và nhân đạo của tác phẩm Chí Phèo Trong dòng văn học hiện thực phê phán 1930-1945. Chí Phèo có lẽ là tác phẩm thành công hơn cả trong việc đem lại cho người đọc những ấn tượng mạnh mẽ không thể quên về bức tranh đen tối ngột ngạt bế tắc của nông thôn Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám đồng thời thức tỉnh cái phần lương tri tốt đẹp nhất của con người khơi dậy lòng căm ghét cái xã hội vạn ác đã chà đạp lên nhân phẩm con người thương xót cảm thông với những thân phận cùng đinh bị giày vò tha hóa trong chế độ cũ. Căm ghét xã hội thực dân phong kiến thối nát phê phán mãnh liệt các thế lực thống trị xã hội trên cơ sở cảm thông yêu thương trân trọng con người nhất là những con người bị vùi dập chà đạp đó là cảm hứng chung của các nhà văn hiện thực phê phán giai đoạn 30-45. Tuy nhiên trong tác phẩm Chí Phèo Nam Cao đã khám phá hiện thực ấy bằng một cái nhìn riêng biệt. Nam Cao không trực tiếp miêu tả quá trình bần cùng đói cơm rách áo dù đó cũng là một hiện thực phổ biến. Nhà văn trăn trở suy ngẫm nhiều hơn đến một hiện thực con người con người không được là chính mình thậm chí không còn được là con người mà trở thành một con quỉ dữ bởi âm mưu thâm độc và sự chà đạp của một guồng máy thống trị tàn bạo. Với một cái nhìn sắc bén đầy tính nhân văn bằng khả năng phân tích lý giải hiện thực hết sức tinh tế bằng vốn sống dồi dào và trái tim nhân ái nhà văn đã xây dựng nên một tác phẩm với những giá trị hiện thực và nhân đạo đặc sắc không thể tìm thấy ở các nhà văn đương thời. Thật ra trong bất cứ tác phẩm nghệ thuật chân chính nào giá trị hiện thực bao giờ cũng đi liền với giá trị nhân đạo. Tác phẩm càng xuất sắc những giá trị ấy càng thẩm thấu thống nhất với nhau khó tách rời. Chí Phèo của Nam Cao cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Bởi vì nội dung phản ánh và tiếp nhận - yêu thương trân trọng hay căm ghét khinh bỉ Tách riêng ra hai giá trị là làm phá vỡ sự gắn liền hữu cơ của một chỉnh thể nghệ thuật vốn dĩ thống nhất. Đọc xong .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.