tailieunhanh - Tiểu luận: Ảnh hưởng của kinh tế ngầm tới nền kinh tế Việt Nam

Tiểu luận: Ảnh hưởng của kinh tế ngầm tới nền kinh tế Việt Nam được nghiên cứu với mục đích tìm hiểu những tác động của khu vực kinh tế này đến nền kinh tế Việt Nam, đồng thời đề xuất một số giải pháp có thể giải quyết được những ảnh hưởng tiêu cực mà khu vực kinh tế này gây ra cũng như tăng hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với kinh tế ngầm. | Qua những gì đã tìm hiểu và nghiên cứu được chúng ta có thể thấy diện mạo kinh tế ngầm tại Việt Nam khá là đa dạng. Kinh tế ngầm là một bộ phận mặc dù nhỏ nhưng không thể thiếu của nền kinh tế bao gồm tất cả những hoạt động hợp pháp (những giao dịch bằng tiền mặt và không có hóa đơn hoặc được Chính phủ miến thuế) và những hoạt động bất hợp pháp (buôn bán thuốc phiện, ma túy, mại dâm.). Những hoạt động này gây ra không ít những ảnh hưởng xấu đến kinh tế nước ta như : kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế, văn hóa, xã hội Quốc gia; không cung cấp đầy đủ và chính xác thông tin để hoạch định chính sách dẫn đến các chính sách cũng như hiệu lực quản lý của nhà nước chưa thực sự hiệu quả; tạo ra môi trường kinh doanh không bình đẳng, không đáng tin cậy, mà những người làm việc ở các khu vực này không được bảo hiểm y tế cũng như các hình thức an sinh xã hội,.Tuy nhiên cũng không thế phủ nhận những lợi ích mà khu vực kinh tế này mang lại: giải quyết công ăn việc làm cho hàng triệu người sống nhờ vào những công việc lặt vặt hay cho phép một quốc gia tồn tại trong giai đoạn suy thoái. Vì vậy, kinh tế ngầm và khu vực kinh tế chính thức có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, là những bộ phận không thể thiếu của nền kinh tế quốc dân; có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình chuyền đổi từ nền kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường tại các nước đang phát triển. Theo

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.