tailieunhanh - Ba bước cho một chiến dịch Social media

Jamie Turner là tổng phụ trách nội dung của tạp chí online "60 Second marketer" cho BKV Digital and Direct Response. Đồng thời, ông cũng là đồng tác giả của cuốn "How to Make Money with Social Media". Cách đây không lâu Jamie Turner vừa viết về làm thế nào để tính được chỉ số ROI của chiến dịch social media và đã thu nhận được sự hứng thú đặc biệt từ cộng đồng social media. | i Ba bước cho môt chiên i I dịch Social media I s ĩ Jamie Turner là tổng phụ trách nội dung của tạp chí online 60 Second marketer cho BKV Digital and Direct Response. Đồng thời ông cũng là đồng tác giả của cuốn How to Make Money with Social Media . 3 Stages of the Social Media ROI Cycle Setting upf running and optimizing an effective social media campaign happens in three stages Stage 1 Launch Stage 2 Management Stage 3 Optimization Created by Jamie Turner for Mashable Cách đây không lâu Jamie Turner vừa viết về làm thế nào để tính được chỉ số ROI của chiến dịch social media và đã thu nhận được sự hứng thú đặc biệt từ cộng đồng social media. Bài viết đã chỉ ra các doanh nghiệp có thể sử dụng Giá trị Vòng đời người tiêu dùng CLV để tính tỷ lệ hoàn vốn trên mức đầu tư cho social media của họ. Sau khi viết bài báo đó Turner bắt đầu nghiêm cứu xem doanh nghiệp làm thế nào để gây dựng phát tán và chạy chiến dịch social media của họ. Ông rút ra kết luận có 3 giai đoạn chính trong quá trình này và gọi nó là vòng tỷ lệ hoàn vốn đầu tư của Social media Social Media ROI Cycle . Ước tính có khoảng 50 các doanh nghiệp đang ở giai đoạn Khởi động Launching 40 ở giai đoạn Quản lý Management và 10 ở giai đoạn Tối ưu hóa Optimization Mỗi giai đoạn lại có những đặc trưng riêng vì vậy hãy cùng xem điều gì xảy ra trong mỗi giai đoạn. Phần trăm của mỗi giai đoạn được dự tính dựa trên kinh nghiệm của chính .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.